HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH

 
Projekt pn. Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie, nr umowy: POWR.03.01.00-00-B046/15-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
SIERPIEŃ 2018
LIPIEC 2018
CZERWIEC 2018
MAJ 2018
STYCZEŃ 2018
GRUDZIEŃ 2017
LISTOPAD 2017
PAŹDZIERNIK 2017
LIPIEC 2017
CZERWIEC 2017
MAJ 2017
KWIECIEŃ 2017
MARZEC 2017