HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH

 
Projekt pn. Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie, nr umowy: POWR.03.01.00-00-B046/15-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
CZERWIEC 2019
 
MAJ 2019
 
KWIECIEŃ 2019
 
MARZEC 2019
 
LUTY 2019
 
STYCZEŃ 2019
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH / 01.01 -04.01.2019r.
 
GRUDZIEŃ 2018
 
 
PAŹDZIERNIK 2018
 
WRZESIEŃ 2018
 
SIERPIEŃ 2018
LIPIEC 2018
CZERWIEC 2018
MAJ 2018
STYCZEŃ 2018
GRUDZIEŃ 2017
LISTOPAD 2017
PAŹDZIERNIK 2017
LIPIEC 2017
CZERWIEC 2017
MAJ 2017
KWIECIEŃ 2017
MARZEC 2017