HAPPY HOURS W AKADEMII NA BANK

HAPPY HOURS W AKADEMII NA BANK!
Nowość: Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do Akademii na Bank wezmą udział w skróconym procesie rekrutacyjnym do Programu Praktyk Letnich w Citi. Dodatkowo autorzy co 5 nadesłanego CV otrzymają od firmy nagrody rzeczowe*.

W związku z rozszerzeniem oferty Akademii na Bank informujemy, że zgłoszenia do letniej edycji projektu przyjmujemy do 12 marca 2015 roku (CV wysłane na adres: citi@uwm.edu.pl)

Aby przystąpić do rekrutacji, wymagane jest CV z załączoną klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez współorganizatorów programu „Akademia na Bank” tj. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Citigroup dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do programu „Akademia na Bank” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

*do wyczerpania zapasów