"Gra o Karierę" - Life Coaching - jako skuteczne narzędzie na początku kariery

Life Coaching - jako skuteczne narzędzie na początku kariery – Otwórz się na pozytywne doświadczenia.

Life Coaching to obszar nastawiony na poprawę jakości Twojego życia. To rodzaj wsparcia, partnerskiej rozmowy lub po prostu towarzyszenia w drodze do:

  • rozwoju,
  • zmiany,
  • realizacji celu/ów.

Coaching jest zorientowany na teraźniejszość i przyszłość, jest sposobem poszukiwania rozwiązań i podejmowania wyznaczonych przez siebie działań.

Coach nie daje rad ani gotowych rozwiązań, ale do nich prowadzi poprzez efektywną rozmowę.

Często rozwiązania problemu, są w oparciu o Twoje własne odkrycia, wnioski i umiejętności.

Ponieważ wszyscy posiadamy potężne pokłady umiejętności, kompetencji i motywacji, pozwalające nam osiągać cele, spełniać marzenia i działać skutecznie zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Konsultacje online poprowadzi Judyta Zeszczuk – konsultant ds. edukacji i rozwoju, doradca zawodowy, coach, trener zmiany i pracownik Ośrodka Kariery UWM.

Istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy online w języku migowym.

Data i godzina: 18.05.2021 (12:00 - 16:00), 21.05.2021 (9:00-13:00)

Zapisy: dostępne pod linkiem

Zapisane osoby dzień wcześniej otrzymają szczegółowe informacje drogą mailową.

Organizator: Ośrodek Kariery Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie