AKADEMIA NA BANK - 2015/2016

„Akademia na Bank” to cykl bezpłatnych warsztatów i szkoleń przygotowujących Studentów UWM w Olsztynie do podjęcia pierwszej pracy, doskonalących kompetencje społeczne.

W roku akademickim 2015/2016 zajęcia rozpoczną się 10 grudnia 2015 roku i będą trwały do 28 kwietnia 2016 roku (zaplanowano 8 spotkań).

Warsztaty będą realizowane w siedzibie banku (ul. Pstrowskiego 16).

Po zakończeniu szkoleń, każdy uczestnik kursu otrzyma certyfikat, honorowany w rekrutacji do pracy w Citi Handlowym oraz Citi Service Center, a także możliwość odbycia płatnych praktyk lub stażu w banku.

Warsztaty realizowane w ramach „Akademii na Bank” adresowane są do Studentów wszystkich kierunków studiów, którzy wykazują się potencjałem, ale nie posiadają umiejętności autoprezentacji.

Rekrutacja do „Akademii na Bank” w roku akademickim 2015/2016  składa się z dwóch etapów:

1)   kwalifikacji CV* nadesłanych na adres citi@uwm.edu.pl w terminie do 26 listopada 2015 roku,

2)   spotkania rekrutacyjnego z przedstawicielami Citigroup (sesja „assessment center”, w trakcie której Studenci wykonają zadania sprawdzające kreatywność).

*wymagana klauzula: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez współorganizatorów „Akademii na Bank” tj. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Citigroup dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do „Akademii na Bank” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

CV nie zawierające powyższej klauzuli nie będą brane pod uwagę w trakcie rekrutacji do „Akademii na Bank”.