Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji
Majka Łojko

Imię i nazwisko:

Majka Łojko

tytuł naukowy:

doktor nauk ekonomicznych

przedmioty realizowane w roku akademickim 2015/2016

Urlop zdrowotny

kontakt:

tel: 604-688-551
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

dyżury:

ul. Prawocheńskiego 13, pokój 07
wtorki: 16.30-18.00,
piątki: 08.00-09.30

zainteresowania naukowe:

prawo socjalne, ekonomia rynku pracy, ekonomia społeczna, zarządzanie zasobami ludzkimi

research areas:

social law, economy, labour market, human resource management [HRM] – the management of an organization's workforce and human resources; responsible for the attraction, selection, training, assessment, and rewarding of employee; overseeing organizational leadership and culture; ensuring compliance with employment and labor laws

hobby

travel, extreme sports, non-fiction literature, Balkan folk music

pełnione funkcje:

 • przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-2016,
 • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

wybrane publikacje:

 1. Łojko M., Górka E., Uwagi o zarządzaniu kapitałem ludzkim w instytucji pomocy społecznej, „Praca socjalna” nr 2/2009
 2. Łojko M., Hurło L., Klus-Stańska D. (red), Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Wydawnictwo Akapit, Kraków 2009
 3. Łojko M., Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwach – profile badanych przełożonych i współpracowników. W: Absolwenci szkół zawodowych na regionalnym rynku pracy – pomiędzy teorią a praktyką. Badanie przedsiębiorstw i instytucji, red. E. Sikora-Wiśniewska, Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2010
 4. Burchart R., Łojko M., Cooperative social development in Poland, Sovremennyj Naucznyj Vestnik, No 2 (98) 2011
 5. Łojko M., Przedsiębiorczość agroturystyczna mieszkańców wsi szansą aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowych Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Ostrołęka 2011
 6. Łojko M,  Burchart  R., Polski rynek pracy po 20 latach transformacji ustrojowej, „Praca Socjalna” nr 1/2012
 7. Łojko M., Burchrt R., Turystyka, jako czynnik rozwoju wiejskiego rynku pracy i przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, „Turystyka i rekreacja” Zeszyt 7(1)/2012
 8. Łojko M., Burchart  R, Faces of the Polish socio-economic transformation and the problem of unemployment, Sovremennyj Naucznyj Vestnik, No 4 (116) 2012
 9. Łojko M., Corporate social responsibility of social economy entities in Poland, [w:] Corporate social (ir) responsibility, ed. Agata Lulewicz-Sas, Bialystok University of Technology,  Białystok, 2013
 10. Łojko M., Grochalska M.(red.), Etykieta czy drogowskaz? Rola stereotypów w przestrzeniach edukacyjnej różnorodności, Wydawnictwo Katedry Aksjologicznych Podstaw Edukacji, Olsztyn 2013
 11. Łojko M., Prawo cudzoziemców do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, [w:] Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym. Implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym, O. Łachacz, J. Galster (red.), Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2013
 12. Łojko M., Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie – dylematy i wyzwania rynku pracy, [w:] Nauka, edukacja, rynek pracy. Przede wszystkim współdziałanie, Cz. Plewka (red.), Wyd. Zapol, Szczecin-Koszalin 2013
  Joomla themes free, best hosting company.