Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji
Marek Melnyk PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 02 lipca 2012 08:07

Imię i nazwisko:

Marek Melnyk

tytuł naukowy:

dr hab. nauk humanistycznych , prof. UWM

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2015/2016

 1. antropologia kulturowa
 2. wykład mongraficzny
 3. edukacja międzykulturowa

kontakt:

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

dyżury:

wtorki: 11:30-12:30
środy: 11:30-13:30

zainteresowania naukowe

 • Polsko-Ukraińskie dziedzictwo kulturowe dawnej Rzeczpospolitej;
 • Antropologia religijna ze szczególnym uwzględnieniem soteriologii chrześcijańskiej tradycji bizantyńskiej;
 • Historia idei religijnych na cywilizacyjnym styku bizantyńsko-ruskim i łacińsko-polskim

pełnione funkcje:

Prodziekan ds. kształcenia (2008-2012)
Kierownik Katedry Aksjologicznych Podstaw Edukacji (2010)

wybrane publikacje:

 1. Spór o Zbawienie, Olsztyn 2001
 2. M. Melnyk, W. Pilipowicz, Kazania i komentarze sakramentalno-liturgiczne z Trebnika Piotra Mohyły.  Tłumaczenie i opracowanie naukowe, Olsztyn 2003
 3. Problematyka antropologiczna w pismach Piotra Mohyły (1596-1647), Olsztyn 2005
 4. M. Melnyk (red.), W cieniu akcji „Wisła”, Olsztyn 2008
 5. M. Łesiów, M. Melnyk, O Ukrainie. Prawie wszystko…?, Olsztyn 2011
 6. Im Angesicht der letzten Dinge. Die orthodoxe eschatologische Anthropologie in den Schriften Petr Mogilas, "Ostkirchliche Studien"  2005, nr 4, s. 247-278.
 7. Piotr Mohyła – reformator prawosławia w Rzeczpospolitej, (w:)„Ethos” 2008, nr 81, s.99-116.
 8. Piotr Mohyła (1596-1647) – sein religiöses Schaffen, (w:) „Studia Warmińskie”  2009,  t. 46, s. 119-151.
 9. Ekskluzywizm soteriologiczny w myśli religijnej Melecjusza Smotryckiego,  „ Львівська Медіевістика” 2010, nr 3, s. 24-40
 10. Misterium Ikony Krzyża w prawosławnej liturgii trzeciej niedzieli Wielkiego Postu w świetle kazań Piotra Mohyły pt. Krzyż Chrystusa Zbawiciela i każdego człowieka, „Studia Theologiae Fundamentalis” 2011, t. 2, s. 175-186.

Wykaz publikacji przed habilitacją

Prace pod redakcją

1)Wschodniosłowiańskie prawosławie: dzieje i współczesność, red. M. Melnyk, W. Pawluczuk, Kraków 1996, ss. 160, ( „Nomos” 1996, nr 16).

 

2) M. Melnyk, W. Pilipowicz, Kazania i komentarze sakramentalno-liturgiczne z Trebnika Piotra Mohyły. Tłumaczenie i opracowanie naukowe, Olsztyn 2003, ss. 190, Wyd. Manuskrypt.

 

3) Dziedzictwo Polsko-Ukraińskie. Studia Politologiczne 2006, nr 2, red. S. Chazbijewicz, M. Melnyk, K. Szulborski, ss. 310.

 

4) W cieniu akcji Wisła, red. Marek Melnyk, Olsztyn 2008, ss. 214, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 

Monografie

 

1)Spór o Zbawienie, Olsztyn 2001, ss. 264, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 

3) Problematyka antropologiczna w pismach Piotra Mohyły, Olsztyn 2005, ss. 392, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 

Artykuły

 

1992

 

1) Geneza Unii brzeskiej w świetle prac syntetycznych w historiografii polskiej po 1945 roku, [w] Polacy o Ukraińcach, Ukraińcy o Polakach, red. T. Stegner, Gdańsk 1992, Wyd. Stepan desing, s. 59-70.

 

1996

 

2) Zagadnienia soteriologiczne w świetle projekt unii katolicko-prawosławnej Konstantyna Wasyla  Ostrogskiego z 1593 r. [w] 400-lecie Unii Brzeskiej, red. A.J. Zakrzewski, J. Fałkowski, Częstochowa 1996, Wyd. WSP, s. 17-36.

 

3) Książe Konstantyn Ostrogski jako prekursor współczesnego dialogu ekumenicznego, „Studia Religiologica - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1996, nr 1, s. 41-59.

 

4) Spór o Zbawienie, „Nomos” 1996, nr 16, s.33-83.

 

5)  Światła Przeszłości, „Więź” 1996, nr 8, s.117-136.

 

6) Tendencje unijne w Kościele prawosławnym w Rzeczpospolitej (przełom  XVI i  XVII w.)

[w] Unia Brzeska 1596 r. , red. J. Hojniak,  Zielona Góra 1996, Wyd. Urząd Miejski, s. 6-39.

 

1997

7) Rozumienie Zbawienia w świetle memoriału unijnego metropolity Piotra Mohyły (1644-1645), [w]„Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1997, nr 5-6, s.148-167.

 

9) Projekt unijny metropolity Piotra Mohyły z 1645 r., „Nasza Przeszłość”1997, nr 72, s.131-203.

 

10) Projekt unii katolicko-prawosławnej Konstantyna Ostrogskiego, [w] Unia Brzeska, red. S. A. Jackiewicz, Brześć 1997, s. 5-6.

 

1998

 

12) Zagadnienia soteriologiczne widziane w świetle projektu unii Konstantyna Ostrogskiego, Polska-Ukraina, 1000 lat sąsiedztwa, t. 4, red. S. Stępień, Przemyśl 1998, s. 97-142

 

2000

 

13) Piotra Mohyły-dialog między Wschodem i Zachodem, „Acta Polono-Ruthenika” 2000, t. 5, red. A. Bartoszewicz , s. 47-63.

 

14) Zarys wybranych zagadnień soteriologii prawosławnej, „Studia Warmińskie” 2000, t. 37, cz. 2,  s. 495-522.

 

15) Misterium krzyża w tradycji prawosławnej i greckokatolickiej, [w] Krzyż z różnych perspektyw, red. D. Kowalczyk. Wyd. Xawerianum, Opole 2000, s. 46-60.

 

16) Prawosławni i grekokatolicy. Podobieństwa i różnice., [w] Judaizm i Kościoły Wschodnie na ziemi Lęborskiej, Wyd. Muzeum w Lęborku, Lębork 2000, s. 57-106.

 

17) Idea dialogu prawosławno-katolickiego w myśli humanistów polskich, [w] Harmonijne współdziałanie kultur Wschodu i Zachodu na  Ukrainie, red. W. Mokry, Wyd. Szwajpolt Fiol, U. J., Kraków 2000, s. 33-42.

 

18) Wkład Piotra Mohyły w katolicko-prawosławny  dialog ekumenicznym, [w] Ukraińscy i polscy orędownicy współistnienia duchowych tradycji Wschodu i Zachodu , red. W. Mokry, Wyd. Szwajpolt Fiol, U. J., Kraków 2000, s. 51-77.

 

2001

 

19)  Tradycje łacińskie we Wschodnich Kościołach katolickich, „Acta Polono-Ruthenica” 2001, nr 6, s. 201-209.

 

20)  Konfrontacja islamu i prawosławia na Ukrainie, [w] Islam w Europie Wschodniej, red. W. Nowak, J. Pawlik, Olsztyn 2001, s. 41-51.

 

21)Ekumeniczne tradycje ukraińskiego chrześcijaństwa XVI I XVII w., „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 2001, nr 11-12, s. 167-180.

 

2002

 

22) Chrześcijański ekskluzywizm soteriologiczny w procesie legitymizacji imperium rosyjskiego ( wybrane przykłady), [w] Cywilizacja Rosji imperialnej, red. P. Kraszewski, Poznań 2002, s. 159-173.

 

23)  Integracja Ukrainy z Europą Zachodnią. Katalog problemów, [w] Dialog i  Integracja, red. B. Fijałkowska ,  A. Żukowski, Warszawa 2002, s. 345-453.

 

2003

 

24) M. Melnyk, W. Pilipowicz, Teksty Piotra Mohyły [tłumaczenie i opracowanie], [w] A. Naumow, Domus divisa. Studia nad literaturą ruską w I. Rzeczypospolitej, Kraków 2003,  Biblioteka Tradycji Literackich nr XVIII, s.317-386.

 

25) Kościół greckokatolicki w Rosji w historiografii polskiej po 1945 roku, [w] Rosja i             Europa, red. J. Sobczak, Olsztyn 2003, wyd. UWM,  s. 234-246.

 

26) Вступ, [w] Блаженний Григорій Лакота, red. В. Пилипович, Жовква-Перемишль 2003, wyd. Związek Ukraińców w Polsce,  s. 9-27.

 

27) Rola Kościoła greckokatolickiego w rozwoju ukraińskiej świadomości narodowej w świetle historiografii polskiej po 1945 roku, [w] Etniczność i Religia, red. A. Posern-Zieliński, Poznań 2003, s. 156-168.

 

28)Biskup Grzegorz Łakota – wierność w  obliczu katastrofy, [w] Prorocy wielcy i mniejsi, red. C. Napiórkowski, Lublin 2003, s. 234-243. [4]

 

 

29) АНДРІЙ ШЕПТИЦЬКИЙ У ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1945-1989 рр.), [w] V Міжнародний конгрес україністів, Чернівці 2003,Частина 3, [Міжнародна асоціація україністів Інститут історії України НАН України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, ІСТОРІЯ], s. 234-239.

2004

 

30) Prawosławna antropologia soteriologiczna, [w] Księga pamiątkowa ku czci Profesora, W. Pawluczuka, red. E. Matuszczyk, M. Krzywosz, Białystok 2004, Wydział Historyczno-Hymanistyczny Uniwersytetu w Białymstoku Instytut Socjologii, s. 157-178.

 

31) Dążenia ekumeniczne w stosunku Polsko-Ukraińskich na Wołyniu na przykładzie Konstantyna Ostrogskiego i Melecjusza Smotryckiego, [w] Ukraino-Polonica, Київ-Житомир 2004, s. 7-20.

 

32) Rola prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego oraz hierarchów Kościoła greckokatolickiego w pojednaniu i dialogu polsko-ukraińskim. Zarys problematyki, "Biuletyn Ukrainoznawczy" 2003, nr 9, s. 83-98.

 

2005

 

34)Pojednanie polsko-ukraińskie. Deklaracja Kościołów katolickich Polski i Ukrainy z 19 IV 2005, „Przegląd Powszechny” 2005, nr 12, s. 87-102.

 

35) Tożsamość kulturowa Ukraińców w Polsce. Między asymilacja a wiernością tradycji, w. Tożsamość europejska a tożsamość polska. Materiały konferencji naukowej 27-28 kwietnia 2005 organizowanej w ramach grantu „Polskie dziedzictwo kulturowe w nowej Europie”, Kraków 2005, s. 23-29.

 

36) Im Angesicht der letzten Dinge. Die orthodoxe eschatologische Anthropologie in den Schriften Petr Mogilas, "Ostkirchliche Studien"  2005, nr 4, s. 247-278.

 

37) Rola Kościoła greckokatolickiego w dialogu i pojednaniu polsko-ukraińskim po 2001 roku, [w] Polityka i mniejszości narodowe na pograniczach, red. M. Giegrojć, M. Mieczkowska, J. Mieczkowski, Szczecin 2005, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 145-156.

 

38) Myśl społeczno-polityczna Piotra Mohyły, [w] Українсьука Культура XVII ст., red. Л. Довга, Н. Яковенко, Киів 2005, s. 124-132.

 

2006

 

39) Синтезоване опрацювання історії греко-католицької Церкви в пoльськiй iстoрioгрaфiї (1945-1989), „Studia Politologiczne” 2006, nr 2, red. S. Chazbijewicz, M. Melnyk, K. Szulborski, s. 234-248.

 

40) Publikacje źródeł do dziejów Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1945-1989, „Studia Warmińskie” 2004, t. 41, s. 138-151.

 

41) Wstęp, [w] Studia Politologiczne 2006, nr 2, red. S. Chazbijewicz, M. Melnyk, K. Szulborski, s. 3-9.

Recenzje

 

1. A. Naumow, Wiara i Historia, Wyd. U. J., Kraków 1996, ss. 220, „Biuletyn Naukowy Instytutu południowo-Wschodniego w Przemyślu” 1999, nr 3, s. 141-150.

 

2.W. Pawluczuk,  Zrozumieć Ukrainę, Ukraina. Polityka i Mistyka, Kraków 1998, Wyd. Nomos, ss. 260, „Dziś” 2000, nr 5, s. 114-118.

 

3. A. Naumow, Teologia polskiego prawosławia., Wiara i Historia, Wyd. U. J., Kraków 1996, ss. 220,  „Więź” 2000, nr 11, s. 224-235.

 

4. W. Pawluczuk, Uwierzyć i zrozumieć Ukrainę. Ukraina. Polityka i Mistyka, Kraków 1998, Wyd. Nomos, ss. 260, „Przegląd Wschodni” 2000, t. 4, nr 4, s. 587-594.

 

5. Marek Blaza SJ, Jak wierzysz? Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dialogu katolicko-prawosławnym, Kraków 2005, Wyd. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, ss. 459,

 

Wybrane artykuły popularnonaukowe

 

Krótki przewodnik po zagrodzie Ottona Rohde, cz. 1, „Więź” 1998, nr 6, s. 99-110.

 

Krótki przewodnik po zagrodzie Ottona Rohde, cz. 2, „Więź” 1998, nr 7, s. 116-125.

 

Krajobraz kultury pogranicza. Wstęp., W: Katalog poplenerowy „Krajobraz kultury pogranicza”, Wyd. Muzeum w Kętrzynie, Kętrzyn 1998, s. 2-4.

 

Spór o chrzest, „Tygodnik Powszechny” nr 11 z dnia 23 stycznia 2001 r., s. 1,8.

 

Ekumenizm po Ukraińsku, „Tygodnik Powszechny”  nr 2 z dnia 05 stycznia 2003 r., s. 6

 

Jerzy Nowosielski –mistrz duchowy, „Więź”2003, nr  6, s.193-200.

 

My, czyli kto? Grekokatolicy między łacińskim młotem a prawosławnym kowadłem, „Więź”2004, nr  1, s. 34-40.

 

Феномен Володимира Пилиповича, „Наше Слово” 2006, nr 1043, s. 1,3-4.

 

 

Publikacje po habilitacji

 

Monografie

 

1)M. Melnyk, M. Łesiów, O Ukrainie. Prawie wszystko…?, Olsztyn 2011, ss. 450, Wyd. Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM.

 

2) Preekumenizm i konfesjonalizm prawosławnych dążeń zjednoczeniowych w I Rzeczpopsolitej (1583-1596), Olsztyn 2013, ss. 450, Wyd. Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM.

 

 

 

Prace pod redakcją

1)W cieniu akcji Wisła, red. Marek Melnyk, Olsztyn 2008, ss. 214, Wyd. Instytut Nauk Politycnzych UWM.

 

Artykuły

 

2007

1) Religioznawca, Ekumenista, [w] Teologu polski, co sądzisz o swej twórczości?, red. S. C. Napiórkowski, Niepokalanów 2007, s. 202-203.

 

2)  Феномен Пилиповича, „Forum Politologiczne” 2007, t. 5, s.283-296.

 

3) Православне „сакрум”.Святість Києво-Печерської Лаври в писанях Петра Могили.

Православ”я-наука-суслільство: питання взаємодії, t. 4, Київ 2007, red. С. Корлевець,  s. 10-16.

 

 

2008

4) Спроби діалогу між грекокатоликами і православними у 1623-1629 рр., „Церковний Календар” 2008, t. 20, s. 170-182.

 

5) Piotr Mohyła –reformator prawosławia w Rzeczpospolitej, „Ethos” 2008, nr 81, s.99-116.

 

6) Religijny wymiar ugody w Hadziaczu. Spojrzenie wstecz, [w] W kręgu Hadziacza A.D. 1658, red. P. Borek, s.235-249.

 

7) Синтезоване опрацювання історії Греко-католицької Церкви в полських підручниках історії Церкви  (1945-1989), [w] Православ”я-наука-суслільство: питання взаємодії, t. 5, Київ 2007, red. К. Крайний, s. 124-136.

 

8) Публiкaцiї джeрeл дo iстoрiї унiятськoї Грeкo-Кaтoлицькa Цeрквa в пoльськiй iстoрioгрaфiї ( 1945-1989),  Могилянські читання, red. J. Krajnyj, Kijów  2008, s. 203-212.

 

9) Problem badań nad dialogiem i pojednaniem polsko-ukraińskim,  [w] W cieniu akcji Wisła, red. Marek Melnyk, Olsztyn 2008, ss., Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 99-120.

 

2009

 

10) Geneza pierwszego prawosławnego katechizmu z 1645 roku, [w] Ars Educandi. Studia z dziejów wychowania i kształcenia od średniowiecza do XIX wieku, red. J. Gwioździk, Mysłowice 2009, Wyd. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, s. 219 -232.

 

11) Sześćdziesiąt lat obecności społeczności ukraińskiej na Warmii i Mazurach, [w] Warmia i Mazury w 90-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, red. B. Gaziński, Olsztyn 2009, Wyd.INP UWM, s. 80-89.

 

12) Aktywność polityczna społeczności ukraińskiej na Warmii i Mazurach, [w] Polityczne wymiary etniczności, red. M. Mieczkowska, D. Scholze, Kraków 2009, Wyd. Dante, s. 206-217.

 

13) Piotr Mohyła ( 1596-1647) – sein religiöses Schaffen, „Studia Warmińskie”  2009,  t. 46, s. 119-151.

 

2010

14) Спроби  діалогу між грекокатоликами і православними у 1623-1629 рр., „Церковний Календар” 2010, t. 20, s. 170-182.

 

15)Idea katolicko-prawosławnej unii uniwersalnej w Rzeczypospolitej (1590-1592), „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2010, t. 1, s. 29-46.

 

16)Antyprawosławne stereotypy w jezuickiej literaturze polemicznej w Rzeczypospolitej XVI wieku, (w:) Polonistyka. Red. A. Klikiewicz, S. Warzinka, Mińsk 2010, s. 307-324. ISBN 978-985-6887-72-0.

17) Ekskluzywizm soteriologiczny w myśli religijnej Melecjusza Smotryckiego, „Львіиська Медіевістика” 2010, nr 3, s. 23-40.

2011

 

18) ПРОЕКТ КАТОЛИЦЬКО-ПРАВОСЛАВНОЇ УНІЇ  У 1590-1595 РОКАХ, „Календар Благовіста. ” 2011, t. 22,  s. 128-152. PL ISSN 1427-1389.

 

19) Misterium Ikony Krzyża w prawosławnej liturgii trzeciej niedzieli Wielkiego Postu w świetle kazań Piotra Mohyły pt. Krzyż Chrystusa Zbawiciela i każdego człowieka, „Studia Theologiae Fundamentalis” 2011, t. 2, s. 175-186.

 

20) Korespondencja między Konstantynem Ostrogskim a Hipacym Pociejem (1593-1595) [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczpospolitej , t. 1, red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2011, s. 87-122.

 

21)Andrzej Szeptycki w polskiej historiografii w okresie PRL, [w:] Kościół, naród, państwo. Działalność i dziedzictwo metropolity A. Szeptyckiego (1865-1944), red. A.R. Szeptycki, Warszawa – Wrocław 2011, Wyd. Kolegium Europy Wschodniej, s. 243-252.

 

22) Ekumeniczny wymiar dialogu polsko-ukraińskiego, „Pogranicza. Studia społeczne” 2011, t. 17, nr 2, s. 84-98.

 

2012

 

23) Вступ, [w]  М. Лесів,  Про прочитані книжки та їх авторів, red. W. Pilipowicz, Przemyśl 2012, Wyd. Ukraiński Narodowy Dom w Przemyślu, s. 7-27.

 

24) Kanoniczne terytorium Cerkwi prawosławnej. Współczesność i historia, [w:]  Kontekst kulturowo-moralny współczesnej działalności misyjnej i ewangelizacyjnej, red. A. Jucewicz SVD, Pieniężno 2012, s. 249-264.

 

25) Wartości prawicowe w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego, „Częstochowskie Teki Historyczne” 2012, nr 3, s. 241-254.

 

Recenzje

1.) Блаженний Йосафат Коциловський – перемиський єпископ, Зібрані послання таіншіпраці.Вступ написав Митрополит Іван Мартиняк. До друку підготував Володимир Пилипович. Архієпархіяльна бібліотека ім. єп. К. Чеховича в Перемишлі. Серія: «Богословська спадщина Перемиської Єпархії», Перемишль 2004, ss.443,” ПЕРЕМИСЬКI АРХІЄПАРХІЯЛЬНI ВІДОМОСТI” 2007, nr 4, s. 125 -128.

 

2) Aleksander Naumow, Domus Divisa. Studia nad literaturą ruską w I Rzeczypospolitej, Wyd. Collegium Columbinum, Kraków 2002, ss. 339,  „Biuletyn Ukraimoznawczy” 2007, nr 13, s. 208-219.

 

3)B. Gudziak, Kryzys i reforma, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2011, nr 35, s. 339-248.

 

Artykuły popularnonaukowe

1) Jednoczy nas nadzieja zbawienia, „Greakokatolicy. Pl” 2010, nr 1, s. 26-30.

 

2)Kryzys i reforma do poprawki, „Greakokatolicy. Pl” 2010, nr 2, s. 12-16.

 

 

 

Najważniejsze publikacje (2007-20013):

Monografie

 

1)M. Melnyk, M. Łesiów, O Ukrainie. Prawie wszystko…?, Olsztyn 2011, ss. 450, Wyd. Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM.

 

2) Preekumenizm i konfesjonalizm prawosławnych dążeń zjednoczeniowych w I Rzeczpopsolitej (1583-1596), Olsztyn 2013, ss. 450, Wyd. Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM.

 

Prace pod redakcją

1)W cieniu akcji Wisła, red. Marek Melnyk, Olsztyn 2008, ss. 214, Wyd. Instytut Nauk Politycnzych UWM.

 

Artykuły

1) Piotr Mohyła –reformator prawosławia w Rzeczpospolitej, „Ethos” 2008, nr 81, s.99-116.

2) Religijny wymiar ugody w Hadziaczu. Spojrzenie wstecz, [w] W kręgu Hadziacza A.D. 1658, red. P. Borek, s.235-249.

3) Piotr Mohyła ( 1596-1647) – sein religiöses Schaffen, „Studia Warmińskie”  2009,  t. 46, s. 119-151.

4) Ekskluzywizm soteriologiczny w myśli religijnej Melecjusza Smotryckiego, „Львіиська Медіевістика” 2010, nr 3, s. 23-40.

2011

5) Misterium Ikony Krzyża w prawosławnej liturgii trzeciej niedzieli Wielkiego Postu w świetle kazań Piotra Mohyły pt. Krzyż Chrystusa Zbawiciela i każdego człowieka, „Studia Theologiae Fundamentalis” 2011, t. 2, s. 175-186.

6)Andrzej Szeptycki w polskiej historiografii w okresie PRL, [w:] Kościół, naród, państwo. Działalność i dziedzictwo metropolity A. Szeptyckiego (1865-1944), red. A.R. Szeptycki, Warszawa – Wrocław 2011, Wyd. Kolegium Europy Wschodniej, s. 243-25

Recenzje

B. Gudziak, Kryzys i reforma. Metropolia kijowska patriarchat Konstantynopola i geneza unii brzeskiej, Lublin 2008, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2011, nr 35, s. 339-248.
Informacja o współpracy z instytucjami,
organizacjami i towarzystwami naukowymi

1. Fundacją im. Stefana Batorego

Od 2001 roku współpracuje z Fundacją im. Stefana Batorego. W ramach konkursu na stypendia dla młodych pracowników nauki, ogłoszonego przez Fundację im. Batorego w latach 2001/2002 odbył staż w Instytucie Badań Europy Środkowo-Wschodniej  Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (6 miesięcy). Systematycznie jest zapraszany do udziału w konferencjach organizowanych przez te fundacje dotyczących Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich. Obecnie współpracy ta umożliwia mi zbieranie materiałów dotyczących aksjologii dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego.

2. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Współpraca z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej zaowocowała finansowaniem moich bada naukowych na Ukrainie w ramach stypendiów na kwerendę FNP w 2004 roku (3 miesiące) i 2008 (3 miesiące). .

3. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Od 2006 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwo Nauk  Politycznych. Oddział w Olsztynie. Przystąpienie do tego towarzystwa naukowego związane było z moją pracą w Instytucie Nauk Politycznych UWM.

4.Stowarzyszenie „Współprac i Integracja”

Od 2010 roku rozpoczął współpracę z stowarzyszeniem „Współprac i Integracja”.  Przejawia się ona w udziale w roli eksperta uczestniczącego w przygotowywaniu dorocznego kongresu organizowanego przez to stowarzyszenie w Toruniu. Zwykle podczas tego kongresu uczestniczy w dyskusjach poświeconych współpracy transgranicznej Polski z Ukrainą.

5.StowarzyszenieKulturalno Oświatowe „Proswita Olszyn”.

Od 2011 roku jest współzałożycielem i prezesem stowarzyszenia kulturalno-oświatowego „Proswita Olszyn”. Celem tego stowarzyszenia jest działalność na rzecz ochrony kultury i rozwoju  edukacji mniejszości narodowych. W praktyce oznacza to organizowanie spotkań popularno-naukowych związanych z promowaniem i upowszechnianiem dziecięctwa kulturowego mniejszości ukraińskiej na Warmii i Mazurach. Zwykle są to sympozja popularno-naukowe.

6. Ministerstwo Edukacji Narodowej

Od 2012 roku kieruje projektem realizowanym w ramach programu Kapitał Ludzki pt. „Przez praktykę do zawodu” w latach 2012-2015 koordynowanym i finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

7. Towarzystwo Naukowe im. Franciszka Salezego

Od 20013 roku jest członkiem Towarzystwo Naukowe im. Franciszka Salezego.

8. Polskie Towarzystwo Religioznawcze

Informacje na temat osiągnięć dydaktycznych, 
w tym w kształceniu kadr

Działalność dydaktyczna i kształcenie kadr: obejmuje wykłady z: polityki wobec mniejszości narodowych, współczesnych systemów cywlizacyjno-religijnych, religioznawstwa, antropologii kulturowej, wypromowanie 99 prac magisterskich, 45 recenzji prac magisterskich. Pod moim kierunkiem powstały dwie prace doktorskie. Obecnie sprawuje opiekę naukową nad czterema doktorantami. W roku 2012 był recenzentem jednej pracy doktorskiej.

I Wykaz ukończonych przewodów doktorskich pod moim kierunkiem jako promotora

1)Roman Płoński, Święcenie Mira w procesie autokefalizacji Kościołów prawosławnych. Historia i współczesność, 18/11/2010, Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny,(stopień doktor nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa)

 

2) Emilja Janowska, Kasjan Sakowicz jako polemista religijny I połowy XVII wieku w Rzeczypospolitej, 21/12/2011, Uniwersytet Jagielloński; Wydział Polonistyki, (stopień doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa)

 

I Recenzje prac doktorskich

1. mgr Arkadiusz Trochanowski, „Odnowienie jedności Metropolii Kijowskiej ze Stolicą Apostolską według Jana Pawła II”. Rozprawa doktorska została napisana w Zakładzie Teologii Fundamentalnej i Ekumenicznej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jarosława Moskałyka. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Miсkiewicza w Poznaniu. Obrona 30 marca 2012 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Miсkiewicza w Poznaniu.

 

III Prace magisterskie

2011

Bącik Milena: Strategie stosunków polsko-amerykańskich po roku 1989

Gawarkiewicz Przemysław: Kobiety vs. Mężczyźni. Polityczny wymiar konfliktu płci w opinii studentów.

Glushak Ekaterina: Wspólnota kultury polskiej na terenie Obwodu Kaliningradzkiego

Hurcewicz Kinga: Współpraca polsko–litewska na poziomie regionalnym i państwowym

Olejnik Roksana: Wyzwania i zagrożenia społeczno-kulturowe mniejszości ukraińskiej na terenie Warmii i Mazur

Podolak Michał: Komunistyczne zaangażowanie pisarzy polskich w latach 1918-1944

Siewicz Katarzyna: Bezrobocie jako zjawisko społeczne - sposoby jego zwalczania

Szymańska Marlena: Polityka społeczna miasta Lidzbark Warmiński na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Szymborska Kamila: Realizacja funduszy Unii Europejskiej w rozwoju gminy miejskiej Mrągowo

Zambrzycki Artur: Partie chłopskie

Zapadka Sylwia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka służąca rozwiązywaniu problemów społecznych mieszkańców gminy Nidzica

2010

Bałdyga Natalia: Integracja europejska na przykładzie gminy Ruciane – Nida. Wybrane aspekty

Budnik Rafał: Wybory samorządowe na Warmii i Mazurach po 1989 rok

Jurczak Mirosława: Realizacja Priorytetu III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2004-2006 w odniesieniu do pozostałych Priorytetów

Kwiatek Łukasz: Podstawy ideologiczne totalitaryzmu III Rzeszy

Lenska Natalia: Dwór Stalina

Piwiszkis Maciej: Aktywność społeczno – polityczna Młodzieży Wszechpolskiej w świetle wewnętrznych materiałów szkoleniowych

Rumiński Marcin: System zarządzania jakością w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w 2008 roku

Wilczek Beata: Współczesny terroryzm

2009

Cwalina Michał: Sytuacja społeczno polityczna Mazurów po 1945 roku

Drypa Gabriela: Aktywność polityczno–społeczna mniejszości narodowych w Olsztynie

Hańczuk Agnieszka: Kwestia praw człowieka na przykładzie Tybetu po inwazji Chińskiej Armii Ludowo–Wyzwoleńczej

Hołownia Andrzej: Kościół katolicki w Polsce wobec wyzwań społeczno - politycznych związanych z problematyką etyczną.

Kaczor Mariusz: Polityka wyznaniowa III RP

Kalinowski Szymon: Społeczno-polityczny wymiar akcji „Wisła” w polskich mediach w roku 2007

Karbowski Maciej: Społeczno–polityczny wymiar zagrożeń ekologicznych w Polsce

Kliszewicz Jakub: Stosunki polsko-ukraińskie na łamach „Gazety Wyborczej” w latach 2004-2005

Kotwa Katarzyna: Akomodacja społeczno-polityczna środowiska romskiego na przykładzie społeczności romskiej Olsztyna

Murach Łukasz: Rola Polski w strukturach NATO

Narkowicz Joanna: Stosunki polsko-ukraińskie w publicystyce Mirosława Czecha

Neumann Paulina: Polska polityka wobec migracji po wejściu do Unii Europejskiej

Pacuk Przemysław: Polityka i sport w polskiej prasie w 2008 roku

Równa Aleksandra: Masoni w polskich mediach katolickich Szymańska Ewelina: Stosunki Chińsko-Tybetańskie. Historia i współczesność

Tańska Kinga: Religijne uwarunkowania społeczno-politycznego statusu kobiety w islamie

Waćkowski Igor: Problematyka ukraińska na łamach "Gazety Wyborczej" w 2007 roku

Warecha Piotr: Ukraińcy na Warmii i Mazurach wobec wyzwań i zagrożeń PRL-u w latach (1947–1970)

Wielgosz Monika: Wpływ wyborów parlamentarnych na system partyjny Ukrainy w latach 1994-2006

Zyskowska Emilia: Elementy marketingu politycznego w kampanii Platformy Obywatelskiej. Casus wyborów parlamentarnych i prezydenckich w 2005 roku

Żuchewicz Małgorzata: Stanowisko polskich partii politycznych wobec obecności Sił Zbrojnych RP w Iraku.

2008

Biesiadecki Konrad: Mazurzy w Polsce po 1945 roku. Polityka przywracania Mazurów Polsce i jej skutki

Chojnowska Anna: Katolicka Nauka Społeczna po Soborze Watykańskim II na przykładzie Drogi Neokatechumenalnej

Karbowski Marcin Bronisław: Ideologiczne podłoże społeczno-politycznego konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego (1901-2004)

Kayser Sebastian: Kościół katolicki na Warmii i Mazurach w okresie stalinizmu

Klimowicz Adriana: Aktywność społeczna, polityczna i kulturalna mniejszości narodowych i etnicznych w Elblągu

Knapik Mariusz: Zderzenie cywilizacji- spojrzenie na teorię Samuela P. Huntingtona po 11 września 2001 roku

Kot Łukasz: Działalność Związku Transgranicznego – Euroregion Bug jako przykład Polski z Unią Europejską

Krasińska Sylwia Magdalena: Prawa kobiet- islam a chrześcijaństwo

Olik Justyna: Sytuacja polityczno-społeczna mniejszości polskiej w Republice Litewskiej na przełomie XX i XXI wieku

Osiak Marcin: Aktywność społeczno – polityczna mniejszości niemieckiej w Olsztynie

Ossowski Mariusz: Status prawny cudzoziemców na terenie Unii Europejskiej

Pakulska Magdalena: Lustracja arcybiskupa Stanisława Wielgusa na łamach „Gazety Wyborczej” i „Naszego Dziennika” (2006– 2007)

Porębski Łukasz: Fundamentalizm islamski – teoretyczne podłoże i jego współczesne oblicza

Rakowski Tomasz: Integracja cudzoziemców na terenie Polski

Ruczyńska Kamila: Polityka wschodnia Watykanu za pontyfikatu Jana Pawła II

Skinder Daniel: Rola polityczno-społeczna Prymasa Wyszyńskiego

Zaniewski Marcin: Społeczno-polityczne skutki akcji Wisła

2007

Baranowski Sebastian: Rola Kościoła katolickiego w pojednaniu polsko-ukraińskim

Bazydło Marta: Społeczno-polityczne znaczenie relacji miedzy katolicyzmem a prawosławiem w krajach Europy Środkowej i Wschodniej za pontyfikatu Jana Pawła II

Czajkowska Anna: Rola prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego w pomarańczowej rewolucji

Długokęcki Marcin: Tragedia katyńska i jej znaczenie w stosunkach polsko-rosyjskich

Emir-Przewoska Bożena: Polityka Aleksandra Łukaszenki w stosunku do mniejszości polskiej

Gruchała Dorota: Działalność społeczno-polityczna prezydenta Wiktora Juszczenki na łamach "Gazety Wyborczej" i "Rzeczpospolitej"

Hoffman Marta: Marketing wyborczy: kształtowanie zachowań wyborczych w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne

Król Elwira: Polityka wyznaniowa III Rzeczypospolitej

Król Przemysław: Spory polityczne wokół prac nad Ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Kuziuta Marek: Problematyka ukraińska na łamach “Gazety Wyborczej”w latach 1994-1996

Langowski Paweł: Problem islamu i fundamentalizmu islamskiego na łamach „Gazety Wyborczej” w latach 2001-2006

Łach Lech; Problematyka ukraińska na łamach “Rzeczpospoltej” w latach 1996-1998

Mączewska Ewa: Aleksander Łukaszenka – ostatni dyktator w Europie. Polityka autorytaryzmu postsowieckiego prezydenta Republiki Białoruś – Aleksandra Łukaszenki

Nawrocki Jan Kazimierz: "Postimperialny” wymiar relacji ukraińsko-rosyjskich w latach 1991-2000

Nowowiejski Łukasz: Problemy we współpracy transgranicznej miedzy Polską a Obwodem Kaliningradzkim na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

Piechota Joanna: Polityczno-społeczne aspekty działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu w latach 1990-2005

Samsel Justyna: Polska polityka zagraniczna na podstawie pomarańczowej rewolucji

Siwik Kamil: Mrągowo jako miasto i lokalny ośrodek społeczno-gospodarczy w latach 1945-1989

Skrycka Jolanta: Stosunki polsko-ukraińskie na łamach prasy polskiej na przykładzie “Gazety Wyborczej” i “Naszego Dziennika” w latach 2000-2004

Skrzypiec Agnieszka: Polityka narodowościowa państwa polskiego wobec ukraińskiej mniejszości narodowej na Warmii i Mazurach w latach 1944-2007

Subaczewski Piotr Andrzej: Bono – artysta i polityk. Społeczno-polityczna działalność Bono z U2

Tomaszewski Mirosław: Walka Związku Polaków na Białorusi z polityką narodowościową Aleksandra Łukaszenki

Wawrzeńczak Magdalena: Konflikt w Naddniestrzu i jego konsekwencje społeczno-polityczne w latach 1991-2007

Wewersowicz Artur: “Problem ludności niemieckiej w Polsce po 1945 roku i ludności autochtonicznej na Warmii i Mazurach oraz jego odbicie w lokalnej prasie w latach 1945-1947”.

Worobiej Eryk: Rola Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego w pojednaniu polsko-ukraińskim

Zioło Marta: Główne kierunki współpracy polsko-litewskiej w latach 1991-2006

2005

Wielgosz Marta Katarzyna: Problematyka ukrainoznawcza na łamach "Tygodnika Powszechnego" latach 1994-1997

2004

Guzowska Anna: Aktywność społeczna, kulturalna i polityczna mniejszości ukraińskiej po 1956 roku w Olsztynie

Kołaczko Mirosław: Działalność społeczno-kulturalna i polityczna mniejszości ukraińskiej w Górowie Iławieckim

 

 

Poprawiony: środa, 16 grudnia 2015 09:42
  Joomla themes free, best hosting company.