logoKAP.png
            Publikacje       Publikacje
Doniesienia naukowe


2014
Hermanowicz B, Bogus-Nowakowska K, Równiak M, Zakowski W, Wasilewska B, Najdzion J, Robak A. Distribution of Galanin and Galanin Receptor 2 in the Pre-optic Area of the Female Guinea Pig. Anat Histol Embryol. doi: 10.1111/ahe.12146.

Ż
akowski W, Bogus-Nowakowska K, Wasilewska B, Hermanowicz B, Robak A. Calcium-binding proteins in the laterodorsal thalamic nucleus during development of the guinea pig.  J Chem Neuroanat. doi: 10.1016/j.jchemneu.2014.08.003.

Jablonska O, Piasecka-Srader J, Nynca A, Kołomycka A, Robak A, Wąsowska B, Ciereszko RE.
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin alters steroid secretion but does not affect cell viability and the incidence of apoptosis in porcine luteinised granulosa cells. Acta Vet Hung. 62: 408-421. 

Najdzion J, Wasilewska B, Bogus-Nowakowska K, Robak A. The cocaine- and amphetamine-regulated transcript, calbindin, calretinin and parvalbumin immunoreactivity in the medial geniculate body of the guinea pig. J Chem Neuroanat. doi: 10.1016/j.jchemneu.2014.04.003.

Żakowski W, Równiak M, Robak A. Colocalization pattern of calbindin and cocaine- and amphetamine-regulated transcript in the mammillary body-anterior thalamic nuclei axis of the guinea pig. Neuroscience.260:98-105

2013
Równiak M. The amygdala in the guinea pig is sexually dimorphic--a morphometric study. Brain Res. 1524: 44-53.

Wojtkiewicz J, Równiak M, Crayton R, Gonkowski S, Robak A, Zalecki M, Majewski M, Klimaschewski L.
Axotomy-induced changes in the chemical coding pattern of colon projecting calbindin-positive neurons in the inferior mesenteric ganglia of the pig. J Mol Neurosci. 51: 99-108.

Żakowski W, Bogus-Nowakowska K, Robak A. Embryonic and postnatal development of calcium-binding proteins immunoreactivity in the anterior thalamus of the guinea pig. J Chem Neuroanat. 53:25-32.

Żakowski W
., Robak A.  Developmental changes of calretinin immunoreactivity in the anterior thalamic nuclei of the guinea pig. J Chem Neuroanat. 47: 28-34.
2012
Wojtkiewicz J., Równiak M., Crayton R., Majewski M., Gonkowski S. Chemical coding of zinc-enriched neurons in the intramural ganglia of the porcine jejunum. Cell Tissue Res. 350: 215-23.

Wojtkiewicz J., Gonkowski S., Równiak M., Crayton R., Majewski M., Jałyński M. Neurochemical Characterization of Zinc Transporter 3-Like Immunoreactive (ZnT3(+)) Neurons in the Intramural Ganglia of the Porcine Duodenum. J Mol Neurosci. 48: 766-76.

Wasilewska B., Najdzion J., Równiak M., Bogus-Nowakowska K., Nowakowski J., Robak A. Morphometric comparative study of the striatum and globus pallidus of the common shrew, bank vole, rabbit, and fox. Bull Vet Inst Pulawy 56: 411-414
.

Bogus-Nowakowska K., Litwin D., Robak A., Równiak M., Żakowski W., Wasilewska B., Najdzion J., Milewski S. Distribution of the cocaine and amphetamine-regulated transcript (CART) and calcium binding proteins immunoreactivity in the preoptic area of the ram. Bull Vet Inst Pulawy 56: 355-360.

Najdzion J., Wasilewska B., Bogus-Nowakowska K., Równiak M., Żakowski W., Robak A. A morphometric analysis of the geniculate bodies in selected mammalian species. Bull Vet Inst Pulawy 56: 205-210.

2011
Wojtkiewicz J., Równiak M., Crayton R., Barczewska M., Bladowski M., Robak A., Pidsudko Z., Majewski M. Inflammation-induced changes in the chemical coding pattern of colon-projecting neurons in the inferior mesenteric ganglia of the pig. J Mol Neurosci. 46: 450-8.

Wojtkiewicz J., Równiak M., Gonkowski S., Crayton R., Majewski M., Robak A., Białkowska J., Barczewska M. Proliferative Enteropathy (PE)-Induced Changes in the Calbindin-Immunoreactive (CB-IR) Neurons of Inferior Mesenteric Ganglion Supplying the Descending Colon in the Pig. J Mol Neurosci. 48: 757-65.

Wasilewska B., Robak A., Równiak M., Bogus-Nowakowska K., Najdzion J., Żakowski W., Majewski M. Distribution and chemical coding pattern of the somatostatin immunoreactivity in the dorsal striatum of the guinea pig.
Folia Histochem Cytobiol. 49: 690–699.

Bogus-Nowakowska K., Robak A., Równiak M., Wasilewska B., Najdzion J., Kolenkiewicz M., Żakowski W., Majewski M. Distribution and chemical coding pattern of the cocaine- and amphetamine-regulated transcript (CART) immunoreactivity in the preoptic area of the pig. Folia Histochem Cytobiol. 49: 604–614.


Najdzion J., Wasilewska B., Równiak M., Bogus-Nowakowska K., Szteyn S., Robak A. A Morphometric Comparative Study of the Medial Geniculate Body of the Rabbit and the Fox. Anat Histol Embryol. 40: 326-34.
2010
Równiak M., Robak A., Bogus-Nowakowska K., Wasilewska B., Najdzion J., Majewski M. The cocaine- and amphetamine-regulated transcript (CART) immunoreactivity in the amygdala of the pig. Anat Histol Embryol. 39: 385–397.

Bogus-Nowakowska K., Robak A., Szteyn S., Równiak M., Wasilewska B., Najdzion J. A morphometric study of the preoptic area of the guinea pig. Folia Morphol. 69: 15-23.
2009
Skowronski M., Leska A., Robak A., Nielsen S. Immunolocalization of Aquaporin-1, -5, and -7 in the Avian Testis and Vas Deferens. J Histochem Cytochem. 57: 915–922.

Najdzion J., Wasilewska B., Bogus-Nowakowska K., Równiak M., Szteyn S., Robak A. A morphometric comparative study of the lateral geniculate body in selected placental mammals: the common shrew, the bank vole, the rabbit, and the fox. Folia Morphol. 68: 70-78.

Kolenkiewicz M., Robak A., Równiak M., Bogus-Nowakowska K., Całka J., Majewski M. Distribution of cocaine- and amphetamine-regulated transcript (CART) in the hippocampal formation of the guinea pig and domestic pig. 
Folia morphol. 68: 23-31.
1981 - 2008
Równiak M., Robak A., Bogus-Nowakowska K., Kolenkiewicz M., Bossowska A., Wojtkiewicz J., Skobowiat C., Majewski M. 2008. Somatostatin-like immunoreactivity in the amygdala of the pig. Folia Histochem Cytobiol. 46: 229-238.

Równiak M., Robak A., Szteyn S., Bogus-Nowakowska K., Wasilewska B., Najdzion J. 2007. The morphometric study of the amygdala in the rabbit. Folia Morphol. 66: 44-53.

Wasilewska B., Najdzion J., Robak A., Szteyn S., Bogus-Nowakowska K., Równiak M. 2007. The nerve cells of the neostriatum in the common shrew (Sorex araneus) and bank vole (Clethrionomys glareolus). A Golgi comparative study. Folia Morphol. 66: 54-61.

Najdzion J., Wasilewska B., Szteyn S., Robak A., Bogus-Nowakowska K., Równiak M. 2006. The neuronal structure of the dorsal nucleus of the lateral geniculate body in the common shrew (Sorex araneus) and the bank vole (Clethrionomys glareolus) – Golgi and Nissl studies. Folia Morphol. 65: 352-358.

Bogus-Nowakowska K., Robak A., Szteyn S., Równiak M., Najdzion J., Wasilewska B. 2006. The neuronal structure of the preoptic area in the mole and the rabbit: Golgi and Nissl studies. Folia Morphol. 65: 189-198.

Równiak M., Robak A., Szteyn S., Bogus-Nowakowska K., Wasilewska B., Najdzion J. 2005. The morphometric study of the amygdala in the guinea pig. Folia Morphol. 64: 151-159.

Robak A. 2004. Ontogeneza i struktura neuronowa jąder kompleksu suteczkowatego świnki morskiej (Cavia aperea porcellus. L.). Wyd. UWM Olsztyn.

Szteyn S., Robak A., Równiak M., Bogus-Nowakowska K., Najdzion J., Wasilewska B. 2003. Badania porównawcze nad typami neuronów i strukturą przestrzenną ośrodków nerwowych pnia mózgowia i części podkorowej kresomózgowia ssaków łożyskowych. Badania naukowe – przegląd osiągnięć. Wyd. UWM Olsztyn.

Równiak M., Szteyn S., Robak A. 2003. A comparative study of the mammalian amygdala: a Golgi study of the basolateral amygdala. Folia Morphol. 62: 331-339.

Robak A., Szteyn S., Bogus-Nowakowska K., Równiak M. 2003. The neuronal structure of the red nucleus in newborn guinea pigs. Folia Morphol. 62: 1-9.

Robak A., Szteyn S., Bogus-Nowakowska K., Doboszyńska T., Równiak M. 2000. The cytoarchitectonic and neuronal structure of the red nucleus in guinea pig: Nissl and Golgi studies. Folia Morphol. 59: 333-342.

Robak A. 2000. The neuronal structure of the mamillary nuclei in guinea pig: Nissl, Klüver-Barrera and Golgi studies. Folia Morphol. 59: 105-110.


Robak A., Bogus-Nowakowska K., Szteyn S. 2000. Types of neurons of the subthalamic nucleus and zona incerta  in the guinea pig - Nissl and Golgi study. Folia Morphol. 59: 85-90.

Robak A., Bogus-Nowakowska K., Szteyn S. 1998. The morphology and cell structure of some nuclei in tuberal region of Bison bonasus. Folia Morphol. 57: 309-314.

Robak A. 1996. Postnatal development of nuclei mamillare in guinea pig (Cavia porcellus L.). Folia Morphol. 55: 425-427.


Krawczuk-Robak A., Szteyn S., Szatkowski E. 1990. Topography and Cytoarchitectonics of Small-Cell Nuclei of the Tuber Cinereum in Insectivora. Anat. Anz. Jena 170: 63-71.

Krawczuk-Robak A. 1989. Topography and Cytoarchitectonics of the Nuclei of the Posterior Part of Hypothalamus in Insectivora. Part I. Nuclei corpus mamillaris. Anat. Anz. Jena 169: 41-47.

Krawczuk A. 1983. Topography and Structure of Habenular Nuclei in Four Species of Insectivora. Acta Theriol. 28: 351-356.

Szteyn S., Łakomy M., Dynowski J., Krawczuk A. 1981. The Stereotaxic Configuration of Hypothalamus Nerve Centres in the Cow. Anat. Anz. Jena 149: 471-485.
 
 
site by WujoBe.