logoKAP.png
                                Pracownicy            
                                                                                       pracownicy.JPG

Kierownik Katedry
dr hab. Anna Robak, prof. UWM
Profesor emerytowany prof. dr hab. Stanisław Szteyn
Adiunkci: dr Maciej Równiak
dr Barbara Wasilewska
dr Krystyna Bogus-Nowakowska
dr Janusz Najdzion
Starszy technik Mirosława Domagalska
Doktoranci mgr Beata Hermanowiczsite by WujoBe.