logoKAP.png
            Oferta dydaktyczna       
Biologia
Biotechnologia Mikrobiologia

I II
I
II I II
BL ogl BL med Eksp.przyr. BT lic BT inż BT mol.rośl BTmol.zw BTprzem MB MB
Obligatoryjne
Anatomia funkcjonalna człowieka ANATOMIA FUNKCJONALNA CZŁOWIEKA - BL og hANATOMIA FUNKCJONALNA CZŁOWIEKA - BL med ANATOMIA FUNKCJONALNA CZŁOWIEKA - BT lic ANATOMIA FUNKCJONALNA CZŁOWIEKA - BT inz
ANATOMIA FUNKCJONALNA CZŁOWIEKA - MB-1
Histologia HISTOLOGIA - BL og
HISTOLOGIA- BT inz HISTOLOGIA - MB-1
Histologia ogólna
HISTOLOGIA OGÓLNA - BL med
Histologia narządów
HISTOLOGIA NARZĄDÓW - BL med
Pracownia immunohistochemii

PRACOWNIA IMMUNOHISTOCHEMII - BT mol. zwierząt
Fakultatywne
Podstawy histologii
PODSTAWY HISTOLOGII - BT lic
Histologia narządów HISTOLOGIA NARZĄDÓW - BL og
HISTOLOGIA NARZĄDÓW - BT lic HISTOLOGIA NARZĄDÓW - BT inz
Patologia wybranych narządów PATOLOGIA WYBRANYCH NARZĄDÓW - BL og PATOLOGIA WYBRANYCH NARZĄDÓW - BL med PATOLOGIA WYBRANYCH NARZĄDÓW- BT lic
Practicum neuroanatomiczne PRACTICUM NEUROANATOMICZNE - BL og PRACTICUM NEUROANATOMICZNE - BL med PRACTICUM NEUROANATOMICZNE - BT PRACTICUM NEUROANATOMICZNE - BT PRACTICUM NEUROANATOMICZNE - BT
Neuroanatomical laboratory NEUROANATOMICAL LABORATORY - BT NEUROANATOMICAL LABORATORY - BT NEUROANATOMICAL LABORATORY - BT
Mózg a zachowanie
MÓZG A ZACHOWANIE - BL med MÓZG A ZACHOWANIE - BT mol. zwierząt
Neurobiologiczne podstawy rozwoju człowieka NEUROBIOLOGICZNE PODSTAWY ROZWOJU CZŁOWIEKA - BL og NEUROBIOLOGICZNE PODSTAWY ROZWOJU CZŁOWIEKA - BL med NEUROBIOLOGICZNE PODSTAWY ROZWOJU CZŁOWIEKA - BT lic
Płeć mózgu  


http://uwm.edu.pl/kap/Sylabusy/pm%20bt%202%20mol%20rl.pdf http://uwm.edu.pl/kap/Sylabusy/pm%20bt%202%20mol%20zw.pdf
Nerobiologia snu NEUROBIOLOGIA SNU - BL og

Morfologia porównawcza ssaków

MORFOLOGIA PORÓWNAWCZA SSAKÓW - Eksp. przyr.
Mikroskopia fluorescencyjna MIKROSKOPIA FLUORESCENCYJNA - BT mol. rośl. MIKROSKOPIA FLUORESCENCYJNA - BT mol. zwierząt

Oferta dydaktyczna
Prace licencjackie
Prace magisterskie
Formy samokształcenia
Kursy
site by WujoBe.