Harmonogram rekrutacji śródrocznej - luty 2022

Harmonogram śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022

 
 
 Lp.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Termin
1.
Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane
w językach obcych
16.12.2021 r. - 15.02.2022 r.
do godz. 15:00
2.
Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane
w języku polskim
31.01. - 15.02.2022 r.
do godz. 15:00
3.
Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)
do 15.02.2022 r.*
4.
Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
31.01. - 15.02.2022 r.
do godz. 15.00
5.
Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą
16.02.2022 r. 
godz. 10.00
6.
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia
17.02.2022 r. 
godz. 10.00
7.
Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów
17.02. - 18.02.2022 r.
do godz. 15.00
 *) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Zarządzenie Nr 102/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022 -  [otwórz]