Rekrutacja - Kontakt

Informacji w sprawie rekrutacji udzielają:

 

Infolinia rekrutacyjna - tel: 89 524 50 80

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00

 

Punkt Obsługi Kandydata - Biblioteka Uniwersytecka ul. Oczapowskiego 12B

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00

 

E-mail: rekrutacja@uwm.edu.pl 

 

Serwis informacyjny dla kandydatów - www.rekrutacja.uwm.edu.pl

 

Dziekanaty Wydziałów:

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

KIERUNKI: bioinżynieria produkcji żywności; zootechnika; zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii;

tel.: 89 523 34 05, 89 523 36 40; wbz@uwm.edu.pl


Wydział Biologii i Biotechnologii

KIERUNKI: biologia, biotechnologia, mikrobiologia;

tel.: 89 523 44 48; dziekbiol@uwm.edu.pl


Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

KIERUNKI: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria kosmiczna, inżynieria informacji;

tel.: 89 523 39 77; wgipb@uwm.edu.pl


Wydział Humanistyczny

KIERUNKI: analiza i kreowanie trendów, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, filologia (fil. angielska,  fil. germańska, fil. rosyjska), filozofia, historia, komunikacja międzykulturowa w Europie (II stopnia), lingwistyka w biznesie, logopedia, stosunki międzynarodowe, wojskoznawstwo;

tel.: 89 524 63 07; dziekan1@human.uwm.edu.pl


Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

KIERUNKI: architektura krajobrazu, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, leśnictwo, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo

tel.: 89 523 33 16, 523 34 31; dziekanat.ksr@uwm.edu.pl

 

Wydział Lekarski

KIERUNKI: kierunek lekarski, kierunek lekarski (oferta w języku angielskim)

tel.: 89 524 61 01;  wnm@uwm.edu.pl


Wydział Matematyki i Informatyki

KIERUNKI: informatyka, matematyka

tel.: 89 524 60 33; wmii@matman.uwm.edu.pl


Wydział Medycyny Weterynaryjnej

KIERUNKI: weterynaria, weterynaria (oferta w języku angielskim)

tel.: 89 523 34 40; medwet@uwm.edu.pl


Wydział Nauk Ekonomicz
nych

KIERUNKI: ekonomia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji

tel.: 89 523 47 57, 523 44 46; wne@uwm.edu.pl


Wydział Nauk Społecznych

KIERUNKI: bezpieczeństwo narodowe, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia, praca socjalna, socjologia

tel.: 89 524 62 88; 89 524 62 97,  wns@uwm.edu.pl


Wydział Nauk o Środowisku

KIERUNKI: gospodarowanie zasobami wodnymi, inżynieria środowiska, ochrona środowiska (II st), rybactwo, turystyka i rekreacja

tel.: 89 523 34 21;  wnos-dziekanat@uwm.edu.pl


Wydział Nauk Technicznych

KIERUNKI: energetyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technika rolnicza i leśna, technologia drewna

tel.: 89 523 36 23;  mechanik@uwm.edu.pl

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

KIERUNKI: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne

tel.: 89 524 61 01;  wnm@uwm.edu.pl


Wydział Nauki o Żywności

KIERUNKI: gastronomia - sztuka kulinarna, inżynieria przetwórstwa żywności, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo

tel.: 89 523 34 01, 523 49 83;  wnz-dziekanat@uwm.edu.pl


Wydział Prawa i Administracji

KIERUNKI: administracja, administracja i cyfryzacja,  bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo

tel.: 89 524 64 25, 524 64 26;  wpia-dzienne@uwm.edu.pl


Wydział Sztuki

KIERUNKI: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;

tel.: 89 524 52 25;  ws@uwm.edu.pl


Wydział Teologii

KIERUNKI: nauki o rodzinie, teologia

tel.: 89 523 89 46;  teologia@uwm.edu.pl

 

Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

KIERUNKI: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, geodezja i kartografia;

tel.: 87 621 60 76;

 

Biuro ds. Studenckich
ul. M. Oczapowskiego 2, pok. 05 i 1A
10-719 Olsztyn

tel.: 89 524 51 51,

       89 524 52 29,

       89 523 38 35,

89 524 56 90

89 523 45 93,

89 523 45 09,

89 523 45 22.

 e-mail: rekrutacja@uwm.edu.pl

 

Jesteś osobą Głuchą, masz pytanie w sprawie rekrutacji na UWM,

zamigaj do nas przez aplikację Skype pod adresem: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl 

(od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:00).

Serdecznie Zapraszamy.