Opłata rekrutacyjna

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów obowiązuje wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2022/2023 wynosi:

 

a. 150 zł - dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych, tj. na kierunki studiów I stopnia: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, produkcja muzyczna i realizacja dźwięku.

 

b. 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.

 

Opłata musi być wpłacona przez Kandydata na indywidualny numer konta wskazany podczas rejestracji na studia w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów-  irk.uwm.edu.pl).

 

Zalecamy wnoszenie opłat przez przelewy internetowe.

Opłata nanoszona jest do systemu IRK po przekazaniu jej na konto UWM przez bank wnoszącego opłatę (w ciagu 1-2 dni)


 

Kandydatowi przysługuje – na jego wniosek – zwrot opłaty rekrutacyjnej za jeden lub więcej kierunków studiów w przypadku:
  • braku zapisu w systemie IRK na kierunek studiów;
  • rejestracji na mniej kierunków studiów niż wynika to z opłaty wniesionej na konto UWM;
  • gdy kandydat nie został wzięty pod uwagę w procesie kwalifikacji z powodu wniesienia i zaksięgowania opłaty po terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji;
  • gdy kierunek studiów nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby kandydatów.

WZÓR PODANIA - POBIERZ