Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja krok po kroku  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 1. Zarejestruj się w systemie IRK – na studia stacjonarne do 8 lipca 2021 r., na studia niestacjonarne do 22 lipca 2021 r.
 2. Wybierz w systemie IRK rodzaj dokumentu na podstawie którego będziemy kwalifikować Cię na studia: nowa matura, stara matura, matura zagraniczna, matura EB lub IB, czy zaświdczenie laureata olimpiady
 3. Wybierz w systemie IRK kierunek studiów.
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże dla Ciebie system IRK (WAŻNE! każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat!) http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2021/oplata-rekrutacyjna
 5. Wgraj skan „STAREJ MATURY” lub MATURY IBMATURY EB czy zaświadczenia LAUREATA OLIMPIADY na swoje konto do systemu IRK. UWAGA!! Kandydaci ze świadectwem NOWEJ MATURY do dnia kwalifikacji na studia nie muszą załączać skanu dokumentu. Wyniki NOWEJ MATURY  zostaną pobrane z Krajowego Rejestru Matur (KReM)
 6. Regularnie loguj się do systemu IRK – to tam przekazywane będą wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym
 7. Sprawdź pierwsze wyniki KWALIFIKACJI NA STUDIA STACJONARNE 14 lipca 2021 r. od godz. 12:00 i STUDIA NIESTACJONARNE 27 lipca 2021 r. od godz. 12.00
 8. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat „ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA” – dostarcz do 20.07.2021 do godz. 15.00 do Punktu Obsługi Kandydata wymagane dokumenty.

ZE WZGLĘDU NA PANUJĄCA SYTUACJĘ ZALECAMY PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW POCZTĄ LUB KURIEREM.

na adres:

Rekrutacja UWM,

ul. Oczapowskiego 12b;

10-719 Olsztyn

na kopercie napisz na jaki kierunek składasz dokumenty:

 

 • Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest  podanie na studia.
 • Xero świadectwa dojrzałości (nowa matura, stara matura, IB, EB) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Notariusza lub pracownika Punktu Obsługi Kandydata.
 • 1 fotografię zgodną z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego, opisaną Imieniem i Nazwiskiem oraz nr ID z IRK. 

 Pamiętaj! liczy się data wpływu na UWM dokumentów, a nie data wysłania.

9. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat „LISTA REZERWOWA” - nie rezygnuj - zaloguj się do systemu IRK 22 lipca 2021 roku po godzinie 12:00 – wtedy uzupełniane będą listy zakwalifikowanych na studia stacjonarne. Jeśli wówczas na Twoim koncie w systemie IRK wyświetli się komunikat „ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA” – dostarcz do 28 lipca 2021 r. do godz. 15.00 do Punktu Obsługi Kandydata, w/w dokumenty.

10. Jeśli się udało, to już prawie jesteś studentem! W dniu 30 lipca 2021 r. - studia stacjonarne i w dniu 05 sierpnia 2021 r. - studia niestacjonarne, wyślemy do Ciebie pocztą tradycyjną dokumenty potwierdzające przyjęcie na studia.

Jeśli nie - zapoznaj się z ofertą studiów niestacjonarnych lub poczekaj na ofertę dodatkowego – wrześniowego naboru. Informacje o wrześniowym naborze na studia dostępne będą w połowie sierpnia na stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2021

 

Niezłożenie dokumentów w podanym  terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów.

Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym. 

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - OTWÓRZ