Dokumenty i formularze

>> ZAŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA - [otwórz word] [otwórz pdf]

>> PEŁNOMOCNICTWO Kandydata na studia udzielane osobie działającej w imieniu Kandydata do czynności związanych z rekrutacją na studia w UWM (niezbędne np. gdy Kandydat w trakcie rekrutacji przebywa za granicą i nie może samodzielnie złożyć dokumentów w rekrutacji) Uwaga: pełnomocnictwo wymaga potwierdzenia notarialnego własnoręczności podpisu Kandydata [otwórz]