Rekrutacja 2021

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE, PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 

REKRUTACJA KROK PO KROKU - OTWÓRZ 

ZASADY REKRUTACJI

- Uchwała Nr 718 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2021/2022 - ze zmianami [otwórz] 

 OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

- studia stacjonarne [otwórz]

- studia niestacjonarne [otwórz]

  ZASADY PRZYJMOWANIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD - UCHWAŁA Nr 263 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 383 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 263 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego)

 

NOWE KIERUNKI W OFERCIE KSZTAŁCENIA: 

  • GEOINFORMATYKA - studia pierwszego stopnia inżynierskie z 7-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim; forma stacjonarna,
  • ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA - studia pierwszego stopnia inżynierskie z 7-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim; forma stacjonarna.