Oferta kształcenia - studia stacjonarne

Oferta kształcenia

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w roku akademickim 2020/2021

Studia stacjonarne

Stopień kształcenia i czas trwania studiów

Zakres kształcenia

Wydział administrujący

I

KIERUNEK ADMINISTRACJA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Administracja

Prawa i Administracji

tel. 89 524-64-25

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Administracja

Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym

Administracja skarbowa

II

KIERUNEK ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Administracja i cyfryzacja

Prawa i Administracji

tel. 89 524-64-25

III

KIERUNEK ANALITYKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Analityka i zarządzenie publiczne

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-64
 89 524-62-71

IV

KIERUNEK ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Analiza i kreowanie trendów

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Analiza i kreowanie trendów

V

KIERUNEK ANIMACJA PAMIĘCI SPOŁECZNEJ – PROFIL A

 

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Animacja pamięci społecznej

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

VI

KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Architektura krajobrazu

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

tel. 89 523-33-16

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Kształtowanie i ochrona krajobrazu

VII

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Nauki o Żywności

tel. 89 523-49-83

      89 523-37-10

      89 523-34-01

VIII

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia - licencjackie

6 sem.

Bezpieczeństwo narodowe

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-88

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych

Bezpieczeństwo regionalne i lokalne

IX

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia - licencjackie

6 sem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Prawa i Administracji

tel. 89 524-64-25

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

X

KIERUNEK BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Gospodarka żywnościowa

Bioinżynierii Zwierząt

tel. 89 523-34-05

Kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności

XI

KIERUNEK BIOLOGIA– PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Biologia medyczna

Biologii i Biotechnologii

tel. 89 523-44-48

Biologia stosowana

Biologia stosowana (oferta w języku angielskim)

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Biologia molekularna

Ekspertyzy przyrodnicze

XII

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Biotechnologia

Biologii i Biotechnologii

tel. 89 523-44-48

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Biotechnologia farmaceutyczna

Biotechnologia przemysłowa

Biotechnologia molekularnaXIII

KIERUNEK BUDOWNICTWO – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Budownictwo

Geoinżynierii

tel. 89 523-39-77

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Budowle i konstrukcje inżynierskie

Budownictwo energooszczędne

Inżynieria drogowa

XIV

KIERUNEK CHEMIA – PROFIL P

 

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Analityka i diagnostyka chemiczna

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, tel. 89 523-33-16

Chemia stosowana

XV

KIERUNEK DIETETYKA – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia - licencjackie 

6 sem.

Dietetyka

Szkoła Zdrowia Publicznego

tel. 89 523-44-24

XVI

KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Dokumentalistyka medialna

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

Nowe media

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Komunikacja wizerunkowa

Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne

XVII

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Sztuki

tel. 89 527-20-35

      89 524-52-25

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Edukacja muzyczna szkolna

Muzyka estradowa

XVIII

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Sztuki

tel. 89 524-62-15

      89 524-52-25

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

XIX

KIERUNEK EKONOMIA – PROFIL A i P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

(profil A)

6 sem.

Ekonomia

Nauk Ekonomicznych

tel. 89 523-47-57

B

Studia drugiego stopnia

(profil A i P)

4 sem.

Analityka gospodarcza

Biznes i rynki międzynarodowe

Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe

Ubezpieczenia

XX

KIERUNEK ENERGETYKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Energetyka

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

XXI

KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Filologia angielska

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Filologia angielska

XXII

KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Filologia angielska w zakresie nauczania języka

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Filologia angielska w zakresie nauczania języka

XXIII

KIERUNEK FILOLOGIA GERMAŃSKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Filologia germańska

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Filologia germańska

XXIV

KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Nauczanie języka polskiego

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

Wiedza o kulturze

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Edytorstwo tekstów

Nauczanie języka polskiego

XXV

KIERUNEK FILOLOGIA ROSYJSKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Filologia rosyjska

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Filologia rosyjska

XXVI

KIERUNEK FILOZOFIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Interakcje społeczne i kooperacja

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Interakcje społeczne i kooperacja

XXVII

KIERUNEK GASTRONOMIA-SZTUKA KULINARNA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Gastronomia – sztuka kulinarna

Nauki o Żywności

tel. 89 523-49-83,

523-37-10

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Gastronomia – sztuka kulinarna

XXVIII

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Geodezja i geoinformatyka

Geoinżynierii

tel. 89 523-39-77

Geodezja i geoinformatyka (oferta w języku angielskim)

Geodezja i szacowanie nieruchomości

Zdalne systemy pomiarowe

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Geodezja i nawigacja satelitarna(oferta w języku angielskim)

Geodezja gospodarcza

Geodezja i geoinformatyka (oferta w języku angielskim)

Geodezja i nawigacja satelitarna

Geodezja i technologie informatyczne

Gospodarka nieruchomościami

Kataster nieruchomości

XXIX

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Doradztwo na rynku nieruchomości

Geoinżynierii

tel. 89 523-39-77

Planowanie i inżynieria przestrzenna

Urbanistyka

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami

Zarządzanie przestrzenią

XXX

KIERUNEK GOSPODAROWANIE SUROWCAMI ODNAWIALNYMI I MINERALNYMI – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

tel. 89 523-33-16

XXXI

KIERUNEK HISTORIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Historia

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną

Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie

XXXII

KIERUNEK INFORMATYKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Inżynieria systemów informatycznych

Matematyki i Informatyki

tel. 89 524-60-33

Inżynieria systemów informatycznych

(oferta w języku angielskim)

Informatyka ogólna

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Bioinformatyka

Data Science w praktyce

Data Science w praktyce (oferta w języku angielskim)

Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych

Techniki multimedialne

XXXIII

KIERUNEK INTERDYSCYPLINARNE STUDIA STRATEGICZNE – PROFIL A

 

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Interdyscyplinarne studia strategiczne

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

XXXIV

KIERUNEK INŻYNIERIA INFORMACJI – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Inżynieria informacji

Geoinżynierii

tel. 89 523-39-77

XXXV

KIERUNEK INŻYNIERIA MASZYN ROLNICZYCH, SPOŻYWCZYCH I LEŚNYCH -  PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

XXXVI

KIERUNEK INŻYNIERIA PRECYZYJNA W PRODUKCJI ROLNO-SPOŻYWCZEJ – PROFIL A

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

XXXVII

KIERUNEK INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA ŻYWNOSCI – PROFIL A i P

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Inżynieria przetwórstwa żywności

Nauki o Żywności

tel. 89 523-49-83

      89 523-37-10

      89 523-34-01

XXXVIII

KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Inżynieria komunalna

 

 

Geoinżynierii

tel. 89 523-39-77

Inżynieria środowiskowa (oferta w języku angielskim)

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Biotechnologia (oferta w języku angielskim)

Biotechnologia środowiskowa (oferta w języku angielskim)

Inżynieria sanitarna i wodna

Inżynieria procesowa i ochrona środowiska (oferta w języku angielskim)

Inżynieria ekologiczna

 

XXXIX

KIERUNEK KRYMINOLOGIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Kryminologia

Prawa i Administracji

tel. 89 524-64-25

XL

KIERUNEK LEKARSKI – PROFIL A

C

Jednolite studia magisterskie

12 sem.

Lekarski

Lekarski

tel. 89 524-61-01

Lekarski (oferta w języku angielskim)

XLI

KIERUNEK LEŚNICTWO – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Gospodarka leśna

Kształtowania

Środowiska i Rolnictwa

tel. 89 523-33-16

XLII

KIERUNEK LINGWISTYKA W BIZNESIE – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Lingwistyka w biznesie

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

B

 Studia drugiego stopnia

4 sem.

Lingwistyka w biznesie

XLIII

KIERUNEK LOGOPEDIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Logopedia

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

B

 Studia drugiego stopnia

4 sem.

Logopedia

XLIV

KIERUNEK MATEMATYKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Nauczanie matematyki

Matematyki i Informatyki

tel. 89 524-60-33

Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa

Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa

(oferta w języku angielskim)

B

 Studia drugiego stopnia

4 sem.

Matematyka stosowana

Nauczanie matematyki

XLV

KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – PROFIL A i P

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

(profil A i P)

7 sem.

Mechanika i budowa maszyn

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

B

 Studia drugiego stopnia

(profil A)

3 sem.

Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn

Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn

XLVI

KIERUNEK MECHATRONIKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Mechatronika

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

B

 Studia drugiego stopnia

3 sem.

Mechatronika

XLVII

KIERUNEK MIKROBIOLOGIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Mikrobiologia

Biologii i Biotechnologii

tel. 89 523-44-48

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Mikrobiologia

XLVIII

KIERUNEK NAUKI O RODZINIE – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Mediacja rodzinna

Teologii

tel. 89 523-89-46

Wsparcie rodziny i wychowanie dziecka

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Mediacja rodzinna

Wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwieXLIX

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Kształtowanie środowiska

Kształtowania

Środowiska i Rolnictwa

tel. 89 523-33-16

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Gospodarka odpadami

Ochrona ekosystemów wodnych

Ochrona ekosystemów wodnych (oferta w języku angielskim)

Ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych

L

KIERUNEK ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – PROFIL A

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Odnawialne źródła energii

Kształtowania

Środowiska i Rolnictwa

tel. 89 523-33-16

LI

KIERUNEK OGRODNICTWO – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Roślinne surowce kosmetyczne i dietetyczne

Kształtowania

Środowiska i Rolnictwa

tel. 89 523-33-16

LII

KIERUNEK PEDAGOGIKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Doradztwo zawodowe i personalne

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-64
 89 524-62-71

Pedagogika opiekuńcza

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym

Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią

Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

LIII

KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – PROFIL A

C

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-64
 89 524-62-71

LIV

KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA – PROFIL A

C

 

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-97

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Pedagogika resocjalizacyjna

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Resocjalizacja z penitencjarystyką

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

z niepełnosprawnością

LV

KIERUNEK PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI – PROFIL A

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Pedagogika wczesnej edukacji

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-97

LVI

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Pielęgniarstwo

Szkoła Zdrowia Publicznego

tel. 89 523-44-24

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Pielęgniarstwo

LVII

KIERUNEK POLITOLOGIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Politologia

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-88

Stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywa (oferta w języku angielskim)

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze

Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze (oferta
w języku angielskim)

Samorząd terytorialny

Stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywa (oferta w języku angielskim)

LVIII

KIERUNEK POŁOŻNICTWO – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Położnictwo

Szkoła Zdrowia Publicznego

tel. 89 523-44-24

LVIX

KIERUNEK PRACA SOCJALNA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Praca socjalna

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-97

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Praca socjalna

LX

KIERUNEK PRAWO – PROFIL A

C

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Prawo

Prawa i Administracji

tel. 89 524-64-25

LXI

KIERUNEK PSYCHOLOGIA – PROFIL P

C

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Psychologia kliniczna i zdrowia

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-97

Psychologia wychowawcza i szkolna

LXII

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Ratownictwo medyczne

Szkoła Zdrowia Publicznego

tel. 89 523-44-24

LXIII

KIERUNEK ROLNICTWO – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia-inżynierskie

7 sem.

Agrobiznes

Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa

tel. 89 523-33-16

Produkcja rolnicza

Rolnictwo precyzyjne

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Ochrona roślin

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją (oferta w języku angielskim)


LXIV

KIERUNEK RYBACTWO – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Rybactwo

Bioinżynierii Zwierząt

tel. 89 523-34-05

Ichtiologia stosowana (oferta w języku angielskim)

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Akwakultura i akwarystyka

Akwakultura i rybactwo (oferta w języku angielskim)

LXV

KIERUNEK SOCJOLOGIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Socjologia nowych mediów

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-70

Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego

LXVI

KIERUNEK TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA – PROFIL A i P

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

(profil A i P)

7 sem.

Bezpieczeństwo żywności

Nauki o Żywności

tel. 89 523-49-83

      89 523-37-10

      89 523-34-01

Technologia mięsa

Technologia mleczarska

Technologia mleczarska (oferta w języku angielskim)

Technologia produktów roślinnych

Żywienie człowieka

B

Studia drugiego stopnia

(profil A)

3 sem.

Inżynieria przetwórstwa żywności

Inżynieria żywności (oferta w języku angielskim)

Technologia żywności

Żywienie człowieka

LXVII

KIERUNEK TEOLOGIA   PROFIL A

C

Jednolite studia magisterskie

12 sem.

Formacja kapłańska

Teologii

tel. 89 523-89-46

C

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Nauczanie religii

Teologia

LXVIII

KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO – PROFIL A i P

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Zarządzanie procesami w produkcji i usługach

Nauki o Żywności

tel. 89 523-49-83

      89 523-37-10

      89 523-34-01

LXIX

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Turystyka i rekreacja

Geoinżynierii

tel. 89 523-39-77

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Turystyka i rekreacja

LXX

KIERUNEK WETERYNARIA – PROFIL A

C

Jednolite studia magisterskie

11 sem.

Weterynaria

Medycyny Weterynaryjnej

tel. 89 523-34-40

Weterynaria (oferta w języku angielskim)

LXXI

WOJSKOZNAWSTWO – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Wojskoznawstwo

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

LXXII

KIERUNEK ZARZĄDZANIE – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Zarządzanie

Nauk Ekonomicznych

tel. 89 523-47-57

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Logistyka

Logistyka (oferta w języku angielskim)

Marketing i zarządzanie produktem

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

(oferta w języku angielskim)

LXXIII

KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia-inżynierskie

7 sem.

Zarządzanie innowacjami

Nauk Ekonomicznych

tel. 89 523-47-57

LXXIV

KIERUNEK ZOOTECHNIKA – PROFIL A i P

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

(profil A i P)

7 sem.

Chów i hodowla zwierząt amatorskich

Bioinżynierii Zwierząt

tel. 89 523-34-05

Hodowla i użytkowanie zwierząt

Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni

B

Studia drugiego stopnia

(profil A)

3 sem.

Biotechnologia w hodowli zwierząt

Hodowla i użytkowanie zwierząt

Kształtowanie jakości produktów zwierzęcych

Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

LXXV

KIERUNEK ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Bioinżynierii Zwierząt

tel. 89 523-34-05

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

 

Filia w Ełku

Stopień kształcenia i czas trwania studiów

Zakres kształcenia

Wydział administrujący

I

KIERUNEK ADMINISTRACJA – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Administracja

Filia w Ełku

tel. 87 621 60 76

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Administracja

II

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Filia w Ełku

tel. 87 621 60 76

III

KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – PROFIL P

C

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Filia w Ełku

tel. 87 621 60 76

IV

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Pielęgniarstwo

Filia w Ełku

tel. 87 621 60 76

 

Legenda:

PROFIL A – profil ogólnoakademicki

PROFIL P – profil praktyczny