Oferta 30+ 40+

Oferta kierunków "30+" 40+" :

 - politologia (studia I i II stopnia stacjonarne), 

 - socjologia (studia I stopnia stacjonarne),

 - teologia  (w trzech zakresach)

 - nauki o rodzinie (studia I i II stopnia stacjonarne),

 - administracja (studia I i II stopnia stacjonarne) -  Filia w Ełku,

 - bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia stacjonarne) Filia w Ełku, 

 - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie, stacjonarne) Filia w Ełku.

-  pielegniarstwo (studia I stopnia stacjonarne) Filia w Ełku.