Materiały informacyjne

W związku z przesunięciem egzaminów maturalnych, terminy rekrutacji ulegną zmianie. Po ustaleniu nowego harmonogramu nowe terminy rekrutacji zostaną umieszczone w zakładce harmonogram rekrutacji oraz w opisach poszczególnych kierunków na irk.uwm.edu.pl

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Informator dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne, na rok 2020/2021

 

Ulotka informacyjna dla kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie - stacjonarne, na rok akademicki 2020/2021

 

Ulotka informacyjna dla kandydatów na studia drugiego stopnia - stacjonarne, na rok akademicki 2020/2021

 

Ulotka informacyjna dla kandydatów na studia niestacjonarne, na rok akademicki 2020/2021