Harmonogram rekrutacji

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DODATKOWEJ 2020 – NA STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, DRUGIEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE: 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone
w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego)

22.09 - 05.10.2020 r.
do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone
w języku polskim

22.09 - 05.10.2020 r.
do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 05.10.2020 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

22.09. - 05.10.2020 r.
do godz. 15:00.

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, posiadających świadectwo maturalne uzyskane
za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

06.10.2020 r.

6.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

06.10.2020 r.

7.

Ocena predyspozycji – dostarczenie nagrań przez kandydatów
na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

do 06.10.2020 r.
do godz. 12:00 **

8.

Ocena predyspozycji - złożenie portfolio (teczek z rysunkami)
na kierunkach architektura krajobrazu oraz edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych

do 06.10.2020 r.
do godz. 12:00 **

9.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

07.10.2020 r.
godz. 12:00

10.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 09.10.2020 r.
do godz. 15:00 **

11.

Ogłoszenie wyników naboru

12.10.2020 r.

 

 


 

UWAGA !!! NOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI :

Harmonogram rekrutacji na studia w 2020 roku

Stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie: 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego)

23.04 - 13.08.2020 r.
do godziny 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

04.06 - 13.08.2020 r.

do godziny 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 13.08.2020 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

22.06 - 13.08.2020 r.
do godz. 15:00

5.

Egzaminy dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

14.08.2020 r.

6.

Egzaminy dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą

14.08.2020 r.

7.

Ocena predyspozycji – dostarczenie nagrań przez kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

do 14.08.2020 r.
do godz. 12:00 **

9.

Ocena predyspozycji - złożenie portfolio (teczek z rysunkami) na kierunkach architektura krajobrazu oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

do 14.08.2020 r.
do godz. 12:00 **

10.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

19.08.2020 r.

godz. 12:00

11.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów 

do 27.08.2020 r.

do godz. 15:00 **

12.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

31.08.2020 r.

godz. 12:00

13.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

do 04.09.2020 r.

do godz. 15:00 **

14.

Ogłoszenie wyników naboru

08.09.2020 r.

  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.


 

 Harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim

z tokiem nauczania w języku angielskim:

 1) Harmonogram dla kandydatów dokonujących rejestracji podczas Tury 1:

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów
 i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce)

do 08.07.2020 r.

do godz. 15:00*

2.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin I 

do 09.06.2020 r.*

3.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin II

10.06 - 01.07.2020 r.*

4.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin III

02.07 - 08.07.2020 r.*

5.

Egzaminy wstępne/kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla I terminu rejestracji

11.06 - 14.06.2020 r.

6.

Egzaminy wstępne/kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla II terminu rejestracji

03.07 - 05.07.2020 r.

7.

Egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla III terminu rejestracji

10.07 – 12.07.2020 r.

8.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

13.07.2020 r.
godz. 15:00

9.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów

27.07.2020 r.
do godz. 15:00 **

  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

 

 2)      Harmonogram dla kandydatów dokonujących rejestracji podczas Tury 2:

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów
 i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce)

28.07.2020 r.- 18.08.2020 r.

do godz. 15:00*

2.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin I 

28.07.2020 r.- 06.08.2020 r.*

3.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin II

07.08 - 13.08.2020 r.*

4.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin III

14.08 - 18.08.2020 r.*

5.

Egzaminy wstępne/kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla I terminu rejestracji

07.08 - 09.08.2020 r.

6.

Egzaminy wstępne/kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla II terminu rejestracji

14.08 - 16.08.2020 r.

7.

Egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla III terminu rejestracji

21.08 – 23.08.2020 r.

8.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

25.08.2020 r.
godz. 15:00

9.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów

02.09.2020 r.
do godz. 15:00 **

10.

Ogłoszenie wyników naboru

03.09.2020 r.

  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

 


 

Harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek inżynieria środowiska
z tokiem nauczania w języku angielskim:

1) Harmonogram dla kandydatów dokonujących rejestracji podczas Tury 1

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej

do 31.10.2020 r.
do godz. 15:00*,**

2.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

06.11.2020 r.***

    * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

  ** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

*** - rozpoczęcie realizacji zajęć od semestru letniego.

 

2) Harmonogram dla kandydatów dokonujących rejestracji podczas Tury 2

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej

od 09.11.2020 do 17.02.2021 r.
do godz. 15:00*,**

2.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

19.02.2021 r.***

    * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

  ** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

*** - rozpoczęcie realizacji zajęć od semestru letniego.