Dodatkowy nabór 2020

WYKAZ KIERUNKÓW W DODATKOWYM NABORZE 2020 (WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2020)

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I JSM

Kierunek studiów

poziom kształcenia

Wydział/Jednostka

Administracja

pierwszego stopnia

FILIA W EŁKU

Administracja

pierwszego stopnia

WPiA

Analityka i zarządzanie publiczne

pierwszego stopnia

WNS

Analiza i kreowanie trendów

pierwszego stopnia

WH

Architektura krajobrazu

pierwszego stopnia

WKŚiR

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

pierwszego stopnia

WNoŻ

Bezpieczeństwo narodowe

pierwszego stopnia

WNS

Bezpieczeństwo wewnętrzne

pierwszego stopnia

FILIA W EŁKU

Bezpieczeństwo wewnętrzne

pierwszego stopnia

WPiA

Bioinżynieria produkcji żywności

pierwszego stopnia

WBZ

Biologia

pierwszego stopnia

WBiB

Biologia - studia w języku angielskim

pierwszego stopnia

WBiB

Biotechnologia

pierwszego stopnia

WBiB

Budownictwo

pierwszego stopnia

WG

Chemia

pierwszego stopnia

WKŚiR

Dietetyka

pierwszego stopnia

SZP

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

pierwszego stopnia

WH

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

pierwszego stopnia

WS

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

pierwszego stopnia

WS

Ekonomia

pierwszego stopnia

WNE

Energetyka

pierwszego stopnia

WNT

Filologia germańska

pierwszego stopnia

WH

Filologia polska

pierwszego stopnia

WH

Filozofia

pierwszego stopnia

WH

Gastronomia - sztuka kulinarna

pierwszego stopnia

WNoŻ

Geodezja i Kartografia

pierwszego stopnia

WG

Gospodarka przestrzenna

pierwszego stopnia

WG

Historia

pierwszego stopnia

WH

Informatyka

pierwszego stopnia

WMiI

Inżynieria środowiska

pierwszego stopnia

WG

Leśnictwo

pierwszego stopnia

WKŚiR

Logopedia

pierwszego stopnia

WH

Matematyka

pierwszego stopnia

WMiI

Mechanika i Budowa Maszyn

pierwszego stopnia

WNT

Mechatronika

pierwszego stopnia

WNT

Mikrobiologia

pierwszego stopnia

WBiB

Nauki o rodzinie

pierwszego stopnia

WT

Ochrona środowiska

pierwszego stopnia

WKŚiR

Ogrodnictwo

pierwszego stopnia

WKŚiR

Pedagogika

pierwszego stopnia

WNS

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite studia magisterskie

FILIA W EŁKU

Pedagogika specjalna

jednolite studia magisterskie

WNS

Pielęgniarstwo

pierwszego stopnia

SZP

Politologia

pierwszego stopnia

WNS

Położnictwo

pierwszego stopnia

SZP

Praca socjalna

pierwszego stopnia

WNS

Prawo

jednolite studia magisterskie

WPiA

Ratownictwo medyczne

pierwszego stopnia

SZP

Rolnictwo

pierwszego stopnia

WKŚiR

Socjologia

pierwszego stopnia

WNS

Technologia żywności i żywienie człowieka

pierwszego stopnia

WNoŻ

Teologia

jednolite studia magisterskie

WT

Turystyka i rekreacja

pierwszego stopnia

WG

Wojskoznawstwo

pierwszego stopnia

WH

Zarządzanie

pierwszego stopnia

WNE

Zarządzanie i inżynieria produkcji

pierwszego stopnia

WNE

Zootechnika

pierwszego stopnia

WBZ

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

pierwszego stopnia

WBZ

 

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek studiów

poziom kształcenia

Wydział/Jednostka

Administracja

drugiego stopnia

FILIA W EŁKU

Administracja

drugiego stopnia

WPiA

Analiza i kreowanie trendów

drugiego stopnia

WH

Bezpieczeństwo narodowe

drugiego stopnia

WNS

Bezpieczeństwo wewnętrzne

drugiego stopnia

WPiA

Biologia

drugiego stopnia

WBiB

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

drugiego stopnia

WH

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

drugiego stopnia

WS

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

drugiego stopnia

WS

Ekonomia

drugiego stopnia

WNE

Filologia angielska

drugiego stopnia

WH

Filologia germańska

drugiego stopnia

WH

Filologia polska

drugiego stopnia

WH

Filologia rosyjska

drugiego stopnia

WH

Filologia angielska w zakresie nauki języka

drugiego stopnia

WH

Filozofia

drugiego stopnia

WH

Historia

drugiego stopnia

WH

Interdyscyplinarne studia strategiczne

drugiego stopnia

WH

Lingwistyka w biznesie

drugiego stopnia

WH

Logopedia

drugiego stopnia

WH

Matematyka

drugiego stopnia

WMiI

Mikrobiologia

drugiego stopnia

WBiB

Nauki o rodzinie

drugiego stopnia

WT

Pedagogika

drugiego stopnia

WNS

Pedagogika specjalna

drugiego stopnia

WNS

Pedagogika wczesnej edukacji

drugiego stopnia

WNS

Pielęgniarstwo

drugiego stopnia

SZP

Turystyka i rekreacja

drugiego stopnia

WG

Zarządzanie

drugiego stopnia

WNE

Zarządzanie - studia w języku angielskim

drugiego stopnia

WNE

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

drugiego stopnia

WBZ

 

STUDIA NIESTACJONARNE

PIERWSZEGO STOPNIA, DRUGIEGO STOPNIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

  

Kierunek studiów

poziom kształcenia

Wydział

Administracja

drugiego stopnia

WPiA

Administracja

pierwszego stopnia

WPiA

Analityka i zarządzanie publiczne

pierwszego stopnia

WNS

Bezpieczeństwo narodowe

drugiego stopnia

WNS

Bezpieczeństwo narodowe

pierwszego stopnia

WNS

Bezpieczeństwo wewnętrzne

drugiego stopnia

WPiA

Bezpieczeństwo wewnętrzne

pierwszego stopnia

WPiA

Budownictwo

pierwszego stopnia

WG

Ekonomia

drugiego stopnia

WNE

Ekonomia

pierwszego stopnia

WNE

Energetyka

pierwszego stopnia

WNT

Filologia angielska

drugiego stopnia

WH

Geodezja i Kartografia

drugiego stopnia

WG

Geodezja i Kartografia

pierwszego stopnia

WG

Informatyka

pierwszego stopnia

WMiI

Inżynieria środowiska

drugiego stopnia

WG

Kryminologia

pierwszego stopnia

WPIA

Mechanika i Budowa Maszyn

pierwszego stopnia

WNT

Mechatronika

pierwszego stopnia

WNT

Pedagogika

drugiego stopnia

WNS

Pedagogika

pierwszego stopnia

WNS

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite magisterskie

WNS

Pedagogika specjalna

drugiego stopnia

WNS

Prawo

jednolite magisterskie

WPiA

Rolnictwo

pierwszego stopnia

WKŚiR

Technologia żywności i żywienie człowieka

drugiego stopnia

WNoŻ

Technologia żywności i żywienie człowieka

pierwszego stopnia

WNoŻ

Zarządzanie

drugiego stopnia

WNE

Zarządzanie

pierwszego stopnia

WNE

Zarządzanie i inżynieria produkcji

pierwszego stopnia

WNE

Zootechnika

pierwszego stopnia

WBZ

HARMONOGRAM REKRUTACJI DODATKOWEJ – WRZEŚNIOWEJ

STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA,

DRUGIEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE:

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego)

22.09 - 05.10.2020 r.
do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

22.09 - 05.10.2020 r.
do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 05.10.2020 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

22.09. - 05.10.2020 r.
do godz. 15:00.

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

06.10.2020 r.

6.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

06.10.2020 r.

7.

Ocena predyspozycji – dostarczenie nagrań przez kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

do 06.10.2020 r.
do godz. 12:00 **

8.

Ocena predyspozycji - złożenie portfolio (teczek z rysunkami) na kierunkach architektura krajobrazu oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

do 06.10.2020 r.
do godz. 12:00 **

9.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

07.10.2020 r.
godz. 12:00

10.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 09.10.2020 r.
do godz. 15:00 **

11.

Ogłoszenie wyników naboru

12.10.2020 r.