Oferta kształcenia w roku ak. 2019/2020 - studia niestacjonarne

Oferta kształcenia

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

          w roku akademickim 2019/2020

 

Studia niestacjonarne

Forma kształcenia i czas trwania studiów

Specjalność

Wydział

I

KIERUNEK ADMINISTRACJA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Administracja

Prawa i Administracji

tel. 89 524-64-26

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Administracja

Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym

Administracja skarbowa

II

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Bezpieczeństwo narodowe

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-88

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych

Bezpieczeństwo regionalne i lokalne

III

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Prawa i Administracji

tel. 89 524-64-26

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

IV

KIERUNEK BUDOWNICTWO – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Budownictwo

Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

tel. 89 523-39-77

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Budowle i konstrukcje inżynierskie

Budownictwo energooszczędne

Inżynieria drogowa

V

KIERUNEK EKONOMIA – PROFIL A

A

Studia

 pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Ekonomia

Nauk Ekonomicznych

tel. 89 523-44-46

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Analityka gospodarcza

Biznes i rynki międzynarodowe

Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe

VI

KIERUNEK ENERGETYKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Energetyka

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

VII

KIERUNEK FILOLOGIA – PROFIL A

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Filologia angielska

Humanistyczny

tel. 89 524-63-28

VIII

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Geodezja i geoinformatyka

Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

tel. 89 523-39-77

Geodezja i szacowanie nieruchomości

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Geodezja inżynieryjna

Gospodarka nieruchomościami

IX

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Planowanie i inżynieria przestrzenna

Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

tel. 89 523-39-77

Urbanistyka

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Zarządzanie i rozwój nieruchomości

X

KIERUNEK INFORMATYKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Informatyka ogólna

Matematyki i Informatyki

tel. 89 524-60-33

Inżynieria systemów informatycznych

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Bioinformatyka

Data Science w praktyce

Techniki multimedialne

Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych

XI

KIERUNEK INŻYNIERIA MASZYN ROLNICZYCH, SPOŻYWCZYCH I LEŚNYCH – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

 

XII

KIERUNEK INŻYNIERIA PRECYZYJNA W PRODUKCJI ROLNO-SPOŻYWCZEJ – PROFIL A

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno - spożywczej

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

XIII

KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – PROFIL A

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Inżynieria sanitarna i wodna

Nauk o Środowisku

tel. 89 523-34-21

XIV

KIERUNEK MECHATRONIKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Mechatronika

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

XV

KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Mechanika i budowa maszyn

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

 

B

 

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn

Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn

XVI

KIERUNEK NAUKI O RODZINIE – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Mediacja rodzinna

Teologii

tel. 89 523-89-46

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Mediacja rodzinna

XVII

KIERUNEK PEDAGOGIKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-70

      89 524-62-71

Pedagogika kreatywności i zdolności

Pedagogika opiekuńcza

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym

Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową

Menadżer kultury

Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią

Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

XVIII

KIERUNEK PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Pedagogika wczesnej edukacji

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-70

      89 524-62-71

B

 

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Pedagogika wczesnej edukacji

XIX

KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-70

Resocjalizacja

B

 

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Andragogika specjalna

Resocjalizacja z penitencjarystyką

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

z niepełnosprawnością

XX

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO – PROFIL P

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Pielęgniarstwo

Nauk o Zdrowiu

 tel. 89 524-61-01

XXI

KIERUNEK POLITOLOGIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Politologia

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-88

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze

Marketing polityczny i media

Rozwiązywanie konfliktów politycznych i społecznych

Samorząd terytorialny

XXII

KIERUNEK PRACA SOCJALNA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Praca socjalna

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-70

XXIII

KIERUNEK PRAWO – PROFIL A

C

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Prawo

Prawa i Administracji

tel. 89 524-64-26

Prawo europejskie

Prawo europejskie (oferta w języku angielskim)

XXIV

KIERUNEK ROLNICTWO – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Agrobiznes

Kształtowania

Środowiska i Rolnictwa

tel. 89 523-34-31

Produkcja rolnicza

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Ochrona roślin

Zarządzanie produkcją

XXV

KIERUNEK TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Technologia żywności i żywienie człowieka

Nauki o Żywności

tel. 89 523-34-01

      89 523-37-10

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Technologia żywności i żywienie człowieka

XXVI

KIERUNEK ZARZĄDZANIE – PROFIL A

A

Studia

 pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Zarządzanie

Nauk Ekonomicznych

tel. 89 523-44-46

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Logistyka

Logistyka (oferta w języku angielskim)

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

(oferta w języku angelskin)

XXVII

KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Zarządzanie innowacjami

Nauk Ekonomicznych

tel. 89 523-44-46

XXVIII

KIERUNEK ZOOTECHNIKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Hodowla i użytkowanie zwierząt

Bioinżynierii Zwierząt

tel. 89 523-36-40

Hodowla koni i jeździectwo

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Hodowla i użytkowanie zwierząt

Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

      

 

Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

Stopień kształcenia i czas trwania studiów

Specjalność

Wydział

I

KIERUNEK ADMINISTRACJA – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Administracja

Studiów Technicznych
i Społecznych w Ełku

tel. 87 621 60 76

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Administracja

II

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studiów Technicznych
i Społecznych w Ełku

tel. 87 621 60 76

III

KIERUNEK PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Pedagogika wczesnej edukacji

Studiów Technicznych
i Społecznych w Ełku

tel. 87 621 60 76

Legenda:

PROFIL A – profil ogólnoakademicki

PROFIL P – profil praktyczny