Oferta kształcenia 2018: studia stacjonarne

Oferta kształcenia

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w roku akademickim 2018/2019
Studia stacjonarne

 

Stopień kształcenia i czas trwania studiów

Specjalność

Wydział

I

KIERUNEK ADMINISTRACJA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Administracja

Prawa i Administracji

tel. 89 524-64-25

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Administracja

Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym

Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym (oferta w języku angielskim)

Administracja skarbowa

II

KIERUNEK ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Administracja i cyfryzacja

Prawa i Administracji

tel. 89 524-64-25

III

KIERUNEK ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Analiza i kreowanie trendów

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

IV

KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Architektura krajobrazu

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

tel. 89 523-33-16

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Kształtowanie i ochrona krajobrazu

V

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia - licencjackie

6 sem.

Bezpieczeństwo narodowe

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-88

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych

Bezpieczeństwo regionalne i lokalne

VI

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia - licencjackie

6 sem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Prawa i Administracji

tel. 89 524-64-25

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

VII

KIERUNEK BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Gospodarka żywnościowa

Bioinżynierii Zwierząt

tel. 89 523-34-05

Kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności

VIII

KIERUNEK BIOLOGIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Biologia ogólna

Biologii i Biotechnologii

tel. 89 523-44-48

Biologia medyczna

Biologia medyczna (oferta w języku angielskim)

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Biologia molekularna

Biologia w terapii

Ekspertyzy przyrodnicze

IX

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Biotechnologia

 

Biologii i Biotechnologii

tel. 89 523-44-48

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Biotechnologia farmaceutyczna

Biotechnologia przemysłowa

Biotechnologia molekularna

Biotechnologia środowiskowaX

KIERUNEK BUDOWNICTWO – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Budownictwo

Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

tel. 89 523-39-77

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Budowle i konstrukcje inżynierskie

Budownictwo energooszczędne

Inżynieria drogowa

XI

KIERUNEK DIETETYKA – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia - licencjackie 

6 sem.

Dietetyka

Nauk o Zdrowiu

tel. 89 523-44-24

  XII

KIERUNEK DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE – PROFIL A

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

 

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

 

XIII

KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Dokumentalistyka medialna

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

Nowe media

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Radiowo-telewizyjna

Komunikacja wizerunkowa

XIV

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Sztuki

tel. 89 527-20-35

      89 524-52-25

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Edukacja muzyczna szkolna

Muzyka estradowa

XV

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Sztuki

tel. 89 524-62-15

      89 524-52-25

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

XVI

KIERUNEK EKONOMIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Ekonomia

Nauk Ekonomicznych

tel. 89 523-47-57

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Analityka gospodarcza

Biznes i rynki międzynarodowe

Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe

XVII

KIERUNEK ENERGETYKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Energetyka

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

XVIII

KIERUNEK FILOLOGIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Filologia angielska

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego

Filologia germańska

Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego

Filologia rosyjska

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Filologia angielska

Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego

Filologia germańska

Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego

Filologia rosyjska

Specjalność nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego

XIX

KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

Wiedza o kulturze

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Edytorstwo tekstów

Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego

XX

KIERUNEK FILOZOFIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Interakcje społeczne i kooperacja

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Interakcje społeczne i kooperacja

XXI

KIERUNEK GASTRONOMIA-SZTUKA KULINARNA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Gastronomia – sztuka kulinarna

Nauki o Żywności

tel. 89 523-49-83, 523-37-10

XXII

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Geodezja i geoinformatyka

Geodezji, Inżynierii

Przestrzennej i Budownictwa

tel. 89 523-39-77

Geodezja i szacowanie nieruchomości

Zdalne systemy pomiarowe

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Geodezja i nawigacja satelitarna

(oferta w języku angielskim)

Geodezja gospodarcza

Geodezja i geoinformatyka (oferta w języku angielskim)

Geodezja i nawigacja satelitarna

Geodezja i technologie informatyczne

Gospodarka nieruchomościami

Kataster nieruchomości

XXIII

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Doradztwo na rynku nieruchomości

Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

tel. 89 523-39-77

Planowanie i inżynieria przestrzenna

Urbanistyka

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami

Zarządzanie przestrzenią

XXIV

KIERUNEK GOSPODAROWANIE SUROWCAMI ODNAWIALNYMI I MINERALNYMI – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

tel. 89 523-33-16

XXV

KIERUNEK GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Gospodarowanie zasobami wodnymi

Nauk o Środowisku

tel. 89 523-34-21

XXVI

KIERUNEK HISTORIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Specjalność nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

Turystyka historyczna

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną

Specjalność nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie

XXVII

KIERUNEK INFORMATYKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Inżynieria systemów informatycznych

Matematyki i Informatyki

tel. 89 524-60-33

Inżynieria systemów informatycznych

(oferta w języku angielskim)

Informatyka ogólna

Informatyka ogólna (oferta w języku angielskim)

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Bioinformatyka

Bioinformatyka (oferta w języku angielskim)

Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych

Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych (oferta w języku angielskim)

Techniki multimedialne

Techniki multimedialne (oferta w języku angielskim)

XXVIII

KIERUNEK INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Inżynieria systemów bezpieczeństwa

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

Bezpieczeństwo pracy

XXIX

KIERUNEK INŻYNIERIA INFORMACJI – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Inżynieria informacji

Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

tel. 89 523-39-77

XXX

KIERUNEK INŻYNIERIA KOSMICZNA -  PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Inżynieria kosmiczna

Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

tel. 89 523-39-77

XXXI

KIERUNEK INŻYNIERIA PRECYZYJNA W PRODUKCJI ROLNO-SPOŻYWCZEJ – PROFIL A

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

XXXII

KIERUNEK INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA ŻYWNOSCI – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Inżynieria przetwórstwa żywności

Nauki o Żywności

tel. 89 523-49-83

      89 523-37-10

      89 523-34-01

XXXIII

KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Inżynieria komunalna

Nauk o Środowisku

tel. 89 523-34-21

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Inżynieria sanitarna i wodna

Biotechnologia środowiskowa (oferta w języku angielskim)

Inżynieria procesowa, ochrona środowiska i biotechnologia (oferta w języku angielskim)

XXXIV

KIERUNEK KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W EUROPIE – PROFIL A

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Komunikacja międzykulturowa w Europie (oferta w języku rosyjskim)

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

XXXV

KIERUNEK LEKARSKI – PROFIL A

C

Jednolite studia magisterskie

12 sem.

Studia bezspecjalnościowe

Lekarski

tel. 89 524-61-01

Studia bezspecjalnościowe (oferta w języku angielskim)

XXXVI

KIERUNEK LEŚNICTWO – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Gospodarka leśna

Kształtowania

Środowiska i Rolnictwa

tel. 89 523-33-16

         

 

XXXVII

KIERUNEK LINGWISTYKA W BIZNESIE – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Lingwistyka w biznesie

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

XXXVIII

KIERUNEK LOGOPEDIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Logopedia

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

B

 Studia drugiego stopnia

4 sem.

Logopedia

XXXIX

KIERUNEK MATEMATYKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Nauczanie matematyki

Matematyki i Informatyki

tel. 89 524-60-33

Nauczanie matematyki (oferta w języku angielskim)

Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa

Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa

(oferta w języku angielskim)

B

 Studia drugiego stopnia

4 sem.

Matematyka stosowana

Matematyka stosowana (oferta w języku angielskim)

Nauczanie matematyki

Nauczanie matematyki (oferta w języku angielskim)

XL

KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Mechanika i budowa maszyn

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

B

 Studia drugiego stopnia

3 sem.

Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn

Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn

Mechatronika w inżynierii mechanicznej

XLI

KIERUNEK MECHATRONIKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Mechatronika

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

B

 Studia drugiego stopnia

3 sem.

Mechatronika

XLII

KIERUNEK MIKROBIOLOGIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Mikrobiologia

Biologii i Biotechnologii

tel. 89 523-44-48

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Mikrobiologia

XLIII

KIERUNEK NAUKI O RODZINIE – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Mediacja rodzinna

Teologii

tel. 89 523-89-46

Wsparcie rodziny i wychowanie dziecka

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Mediacja rodzinna

Wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie

XLIV

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA – PROFIL A (prowadzony na Wydziale Nauk o Środowisku)

B

 Studia drugiego stopnia

3 sem.

Inżynieria i waloryzacja ekologiczna

 

Nauk o Środowisku

tel. 89 523-34-21XLV

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA – PROFIL A (prowadzony na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Kształtowanie środowiska

Kształtowania

Środowiska i Rolnictwa

tel. 89 523-33-16

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Gospodarka odpadami

Monitoring i toksykologia środowiska

Ochrona ekosystemów wodnych

Ochrona ekosystemów wodnych (oferta w języku angielskim)

Ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych

Rekultywacja środowiska

XLVI

KIERUNEK ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – PROFIL P

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Odnawialne źródła energii

Kształtowania

Środowiska i Rolnictwa

tel. 89 523-33-16

XLVII

KIERUNEK OGRODNICTWO – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Roślinne surowce kosmetyczne i dietetyczne

Kształtowania

Środowiska i Rolnictwa

tel. 89 523-33-16

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Dekoracja przestrzenna i florystyka

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

XLVIII

KIERUNEK PEDAGOGIKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-64
 89 524-62-71

Pedagogika opiekuńcza

Pedagogika kreatywności i zdolności

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową

Edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym

Menadżer kultury

Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią

Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

XLIX

KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-97

Resocjalizacja

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Andragogika specjalna

Resocjalizacja z penitencjarystyką

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

z niepełnosprawnością

L

KIERUNEK PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Pedagogika wczesnej edukacji

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-97

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Pedagogika wczesnej edukacji

LI

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Pielęgniarstwo

Nauk o Zdrowiu

tel. 89 523-44-24

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Pielęgniarstwo

LII

KIERUNEK POLITOLOGIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Politologia

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-88

Stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywa (oferta w języku angielskim)

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze

Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze (oferta
w języku angielskim)

Marketing polityczny i media

Rozwiązywanie konfliktów politycznych i społecznych

Samorząd terytorialny

Stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywa (oferta w języku angielskim)

LIII

KIERUNEK POŁOŻNICTWO – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Położnictwo

Nauk o Zdrowiu

tel. 89 523-44-24

LIV

KIERUNEK PRACA SOCJALNA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Praca socjalna

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-97

LV

KIERUNEK PRAWO – PROFIL A

C

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Prawo

Prawa i Administracji

tel. 89 524-64-25

Prawo europejskie

Prawo europejskie (oferta w języku angielskim)

LVI

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Ratownictwo medyczne

Nauk o Zdrowiu

tel. 89 523-44-24

LVII

KIERUNEK ROLNICTWO – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia-inżynierskie

7 sem.

Agrobiznes

Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa

tel. 89 523-33-16

Produkcja rolnicza

Rolnictwo precyzyjne

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Agrobiotechnologia

Ochrona roślin

Rolnictwo ekologiczne

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją (oferta w języku angielskim)

 


LVIII

KIERUNEK RYBACTWO – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Rybactwo

Nauk o Środowisku

tel. 89 523-34-21

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Akwakultura i akwarystyka

Akwakultura i rybactwo (oferta w języku angielskim)

LIX

KIERUNEK SOCJOLOGIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Socjologia nowych mediów

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-70

Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego

LX

KIERUNEK STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Polityka europejska

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Wschodoznawstwo

LXI

KIERUNEK TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Technika rolnicza i leśna

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

LXII

KIERUNEK TECHNOLOGIA DREWNA – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Technologia drewna

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

LXIII

KIERUNEK TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Biotechnologia żywności

Nauki o Żywności

tel. 89 523-49-83

      89 523-37-10

      89 523-34-01

Bezpieczeństwo żywności

Technologia mięsa

Technologia mleczarska

Technologia produktów roślinnych

Żywienie człowieka

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Inżynieria przetwórstwa żywności

Inżynieria żywności (oferta w języku angielskim)

Technologia żywności

Żywienie człowieka

LXIV

KIERUNEK TEOLOGIA   PROFIL A

C

Jednolite studia magisterskie

12 sem.

Formacja kapłańska

Teologii

tel. 89 523-89-46

C

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Specjalność nauczycielska w zakresie religii

Teologia

LXV

KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Menedżer produktu

Nauki o Żywności

tel. 89 523-49-83

      89 523-37-10,

Menedżer laboratorium badań żywności

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Menedżer usług gastronomiczno-hotelarskich

Zarządzanie procesami w produkcji i usługach

LXVI

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Turystyka i rekreacja

Nauk o Środowisku

tel. 89 523-34-21

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Turystyka i rekreacja

LXVII

KIERUNEK WETERYNARIA – PROFIL A

C

Jednolite studia magisterskie

11 sem.

Studia bezspecjalnościowe

Medycyny Weterynaryjnej

tel. 89 523-34-40

Studia bezspecjalnościowe (oferta w języku angielskim)

LXVIII

WOJSKOZNAWSTWO – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Wojskoznawstwo

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

LXIX

KIERUNEK ZARZĄDZANIE – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Zarządzanie

Nauk Ekonomicznych

tel. 89 523-47-57

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Logistyka

Logistyka (oferta w języku angielskim)

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

(oferta w języku angielskim)

LXX

KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia-inżynierskie

7 sem.

Zarządzanie innowacjami

Nauk Ekonomicznych

tel. 89 523-47-57

LXXI

KIERUNEK ZOOTECHNIKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Chów i hodowla zwierząt amatorskich

Bioinżynierii Zwierząt

tel. 89 523-34-05

Hodowla i użytkowanie zwierząt

Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Biotechnologia w hodowli zwierząt

Hodowla i użytkowanie zwierząt

Kształtowanie jakości produktów zwierzęcych

Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

LXXII

KIERUNEK ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Bioinżynierii Zwierząt

tel. 89 523-34-05

        

Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

Stopień kształcenia i czas trwania studiów

Specjalność

Wydział

I

KIERUNEK ADMINISTRACJA – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Administracja

Studiów Technicznych
i Społecznych w Ełku

tel. 87 621 60 76

II

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studiów Technicznych
i Społecznych w Ełku

tel. 87 621 60 76

III

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Geodezja i kartografia

Studiów Technicznych
i Społecznych w Ełku

tel. 87 621 60 76

 

Legenda:

PROFIL A – profil ogólnoakademicki

PROFIL P – profil praktyczny