Rekrutacja 2017

Zmień rozmiar tekstu

Studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), jednolite magisterskie oraz drugiego stopnia:

UCHWAŁA Nr 925 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/2018 - pobierz

UCHWAŁA Nr 926 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018 - pobierz