Dokumenty i formularze

 

>> ZAŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA - [otwórz word] [otwórz pdf]

>> WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA STUDIÓW II STOPNIA (rekrutacja letnia 2020/21) - [otwórz]

>> WYKAZ KIERUNKÓW PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA (REKRUTACJA ŚRÓDROCZNA - LUTY 2021) - [otwórz]

 

>> PEŁNOMOCNICTWO Kandydata na studia udzielane osobie działającej w imieniu Kandydata do czynności związanych z rekrutacją na studia w UWM (niezbędne np. gdy Kandydat w trakcie rekrutacji przebywa za granicą i nie może samodzielnie złożyć dokumentów w rekrutacji) Uwaga: pełnomocnictwo wymaga potwierdzenia notarialnego własnoręczności podpisu Kandydata [otwórz]

>> Oświadczenie dyplom - kandydaci na studia II stopnia - [otwórz] 

 

 


 

 Dokumenty do sprawozdania EN1 za 2020 rok

- formularz studia stacjonarne [pobierz]

- formularz studia niestacjonarne [pobierz]

- objaśnienia [pobierz]