Dokumenty i formularze

>> Informacje dotyczące rekrutacji na studia w 2018 roku [otwórz]

>> HARMONOGRAM REKRUTACJI W 2018 ROKU [otwórz]

>> ZAŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA - [otwórz word] [otwórz pdf]

>> Uchwały Senatu UWM w Olsztynie dotyczące zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2018/2019

>> PEŁNOMOCNICTWO Kandydata na studia udzielane osobie działającej w imieniu Kandydata do czynności związanych z rekrutacją na studia w UWM (niezbędne np. gdy Kandydat w trakcie rekrutacji przebywa za granicą i nie może samodzielnie złożyć dokumentów w rekrutacji) Uwaga: pełnomocnictwo wymaga potwierdzenia notarialnego własnoręczności podpisu Kandydata [otwórz]

 


 Dokumenty do sprawozdania EN1 za 2018 rok

- formularz studia stacjonarne [pobierz]

- formularz studia niestacjonarne [pobierz]

- objaśnienia [pobierz]