DODATKOWA REKRUTACJA

Zmień rozmiar tekstu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prowadzi dodatkowy (wrześniowy) nabór kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018

 

KIERUNKI STUDIÓW:

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • ­Administracja - studia w Ełku
 • ­Administracja i cyfryzacja
 • ­Analiza i kreowanie trendów
 • ­Architektura krajobrazu
 • ­Bezpieczeństwo narodowe
 • ­Bioinżynieria produkcji żywności
 • ­Biologia
 • ­Biotechnologia
 • ­Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • ­Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • ­Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • ­Energetyka
 • ­Filologia polska
 • ­Filologia, sp. filologia germańska
 • ­Filologia, sp. filologia rosyjska
 • ­Filozofia
 • ­Gastronomia - sztuka kulinarna
 • ­Geodezja i kartografia
 • ­Gospodarka przestrzenna
 • ­Historia
 • ­Informatyka
 • ­Informatyka - studia w języku angielskim
 • ­Inżynieria przetwórstwa żywności
 • ­Inżynieria środowiska
 • ­Logopedia
 • ­Matematyka
 • ­Matematyka - studia w języku angielskim
 • ­Mechanika i budowa maszyn
 • ­Mechatronika
 • ­Mikrobiologia
 • ­Nauki o rodzinie
 • ­Ochrona środowiska
 • ­Ogrodnictwo
 • ­Pedagogika
 • ­Pedagogika specjalna
 • ­Politologia
 • ­Praca socjalna
 • ­Prawo
 • ­Rolnictwo
 • ­Rybactwo
 • ­Socjologia
 • ­Stosunki międzynarodowe
 • ­Technika rolnicza i leśna
 • ­Technologia żywności i żywienie człowieka
 • ­Teologia
 • ­Towaroznawstwo
 • ­Turystyka i rekreacja
 • ­Wojskoznawstwo
 • ­Zarządzanie
 • ­Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • ­Zootechnika

 

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 • ­Bezpieczeństwo narodowe
 • ­Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • ­Biologia
 • ­Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
 • ­Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • ­Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • ­Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • ­Ekonomia
 • ­Filologia polska
 • ­Filologia, sp. filologia angielska
 • ­Filologia, sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego
 • ­Filologia, sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego
 • ­Historia
 • ­Inżynieria środowiska - studia w języku angielskim
 • ­Komunikacja międzykulturowa w Europie - studia w języku rosyjskim
 • ­Logopedia
 • ­Matematyka
 • ­Matematyka - studia w języku angielskim
 • ­Mikrobiologia
 • ­Nauki o rodzinie
 • ­Pedagogika
 • ­Pedagogika specjalna
 • ­Pielęgniarstwo
 • ­Politologia
 • ­Politologia - studia w języku angielskim
 • ­Rybactwo - studia w języku angielskim
 • ­Turystyka i rekreacja
 • ­Zarządzanie
 • ­Zarządzanie, sp. logistyka - studia w języku angielskim

 

 STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • ­Administracja
 • ­Bezpieczeństwo narodowe
 • ­Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • ­Budownictwo
 • ­Ekonomia
 • ­Geodezja i Kartografia
 • ­Informatyka
 • ­Informatyka - studia w języku angielskim
 • ­Mechanika i budowa maszyn
 • ­Mechatronika
 • ­Pedagogika specjalna
 • ­Pedagogika wczesnej edukacji
 • ­Prawo
 • ­Rolnictwo
 • ­Technologia żywności i żywienie człowieka
 • ­Zarządzanie
 • ­Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

 • ­Administracja
 • ­Bezpieczeństwo narodowe
 • ­Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • ­Ekonomia
 • ­Filologia, sp. filologia angielska
 • ­Inżynieria środowiska
 • ­Pedagogika
 • ­Pedagogika specjalna
 • ­Pielęgniarstwo
 • ­Technologia żywności i żywienie człowieka
 • ­Zarządzanie

 

REJESTRACJA NA STUDIA W JĘZYKU POLSKIM - W SYSTEMIE INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW IRK - https://irk.uwm.edu.pl/

REJESTRACJA NA STUDIA W JĘZYKACH OBCYCH - W SYSTEMIE INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW IRK - https://irk.uwm.edu.pl/english

 

 

 

Pełny harmonogram rekrutacji dodatkowej – wrześniowej na studia stacjonarne i niestacjonarne:

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego)

15.08 - 15.09.2017 r.
do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

07.09 – 15.09.2017 r.
do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 15.09.2017 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

07.09. - 15.09.2017 r.
do godz. 15:00.

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia posiadających świadectwo maturalne uzyskane zagranicą

18.09.2017 r. godz. 9.00

6.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane zagranicą

18.09.2017 r. godz. 9.00

7.

Egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych

19.09.2017 r.

8.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

20.09.2017 r.

godz. 13:00

9.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 25.09.2017 r.
do godz. 15:00 **

10.

Ogłoszenie wyników naboru

27.09.2017 r.

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu dokumentów do UWM, a nie data stempla pocztowego

 

Harmonogram rekrutacji wprowadzony Zarządzeniem Nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2017 roku [otwórz]