Związkowe Ognisko - ZNP

W dniu 13.06. 2014 r. Prorektor ds. Kadr prof. dr hab. Grzegorz Białuński weźmie udział w organizowanym przez Zarząd Uczelniany Związku Nauczycielstwa Polskiego corocznie organizowanym Ognisku Związkowym, które odbędzie się na terenie Ośrodka Jeździeckiego o godz. 17oo.