Zgromadzenie Plenarne KRASP

Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia, w imieniu JM Rektora prof. Ryszarda Góreckiego, weźmie udział w posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbędzie się w Łodzi w terminie 21-23 maja 2015 roku.