XXXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur

W dniu 17 marca 2018 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki weźmie udział w XXXV Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur.