XXXI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur

14 marca 2015 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki weźmie udział w XXXI Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur.