XXIV Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Prorektor ds. ekonomcznych i rozwoju, dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM będzie reprezentował Uniwersytet w XXIV obradach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013