XIV Zjazd Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Prof. Janusz Piechocki, Prorektor ds. Studenckich weźmie udział w XIV Zjeździe Sprawozdawczym Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zjazd odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2015 r. o godz. 10oo w Bibliotece Uniwersyteckiej.