XIV Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

27 marca 2015 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki weźmie udział w XIV Walnym Zgromadzeniu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, podsumowującym obecną, IV kadencję samorządu rolniczego.