Wydział Nauk Medycznych w 15-lecie UWM w Olsztynie, XXV Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Sekcji Zakażeń Chirurgicznych TChP i XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych