Wybory Rektora i Prorektorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-2020

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że zebranie Kolegium Elektorów w celu wyboru Rektora na kadencję 2016-2020 odbędzie się 16 marca 2016 r. o godz. 1000 w Auli Gotowca przy ul. Oczapowskiego 5.

Bezpośrednio po wyborze Rektora-Elekta, w miejscu podanym wyżej, odbędzie się zebranie Kolegium Elektorów do wyborów Prorektorów.