Współczesne problemy zarządzania przestrzenią

KATEDRA KATASTRU I ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ  WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
zaprasza na IV Seminarium Naukowe z cyklu  „Współczesne problemy zarządzania przestrzenią”,
które odbędzie się 12 czerwca 2014 roku, w budynku Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
przy ul. Prawocheńskiego 15, w sali 106. Początek o godzinie 10.00
Program:
1.	„Szanse i bariery rozwoju obszarów wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim”.
- dr inż. Sebastian Goraj,
2.	„Środowiskowe uwarunkowania terenów scalanych”.
- dr inż. Małgorzata Dudzińska,
3.	 Dyskusja.

Komitet organizacyjny:
dr inż. Iwona Cieślak, e-mail: isidor@uwm.edu.pl
dr inż. Andrzej Biłozor, e-mail: abilozor@uwm.edu.pl