wręczenie dyplomów absolwentorm Wydziału Matematyki i Informatyki

19 grudnia 2015 r. Prorektor prof.dr hab. Janusz Piechocki weźmie udział w uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Matematyki i Informatyki