wręczenie dyplomów absolwentom kierunków: Dietetyka, Pielęgnairstwo i Ratownictwo Medyczne Wydziłu Nauk Medycznych

Prorektor ds. studenckich, prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki weźmie udział w uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów wyższych absolwentom kierunków: Dietetyka, Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne, która odbędzie się w dniu 11 lutego 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej.