Wizyta szefów misji dyplomatycznych akredytowanych w Polsce

Udział w wizycie zapowiedziało ponad 60 dyplomatów z 30 krajów świata.

Pogram wizty na UWM przewiduje:

- powitanie przez rektora prof. Ryszarda Góreckiego
- prezentację UWM przez rektora

- prezentację województwa