Wizyta w Offenburgu

Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM Prorektor ds. kształcenia oraz prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski Prorektor ds. nauki, na zaproszenie Prof. Dr.-Ing. Winfrieda Liebera Rektora Hochschule Offenburg, w dniach 28-30 maja br. wezmą udział w uroczystościach jublileuszowych 50-lecia Uniwersytetu Technicznego w Offenburgu. W trakcie wizyty będą omawiane zagadnienia związane z rozszerzeniem współpracy pomiędzy uczelniami. Prorektorzy spotkają się również z Prof. Dr. Bastianem Kaiserem Rektorem Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg w sprawie nawiązania współpracy UWM w Olsztynie i Uniwersytetu w Rottenburgu.