Wigilijny Opłatek - NSZZ "Solidarność" UWM w Olsztynie

W dniu 19 grudnia 2017 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki weźnie udział w spotkaniu - Wigilijny Opłatek - NSZZ "Solidarność" UWM w Olsztynie.