VIII Zjazd Absolwentów Wydziału Rolniczego byłej WSR w Olsztynie

Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia, w imieniu JM Rektora prof. Ryszarda Góreckiego, weźmie udział w spotkaniu z absolwentami Wydziału Rolniczego byłej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie