Uroczystości związane z obrzędem nałożenia paliusza JE abp Józefowi Górzyńskiemu i 25-lecia podniesienia Diecezji Warmińskiej do rangi Archidiecezji i powołania Metropolii Warmińskiej

W dniu 15 sierpnia 2017 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki weźmie udział w rroczystości związanej z obrzędem nałożenia paliusza JE abp Józefowi Górzyńskiemu i 25-lecia podniesienia Diecezji Warmińskiej do rangi Archidiecezji i powołania Metropolii Warmińskiej.