Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Nauk Medycznych

Prof. Janusz Piechocki, Prorektor ds. Studenckich weźmie udział w Uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom kierunków: Dietetyka, Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne na Wydziale Nauk Medycznych, która odbędzie się w dniu 8 stycznia 2015 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej o godz. 1330.