Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Nauk Medycznych

W dniu 23 stycznia 2016 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki weźmie udzial w uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Nauk Medycznych.