Uroczystość wręczenia Dyplomów Ukończenia Studiów Absolwentom Wydziału Matematyki i Informatyki – rocznika 2015/2016

W dniu 10 grudnia 2016 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki weźmie udział w uroczystosci wręczenia Dyplomów Ukończenia Studiów Absolwentom Wydziału Matematyki i Informatyki  – rocznika 2015/2016.