Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Teologii

Prof. Janusz Piechocki, Prorektor ds. Studenckich weźmie udział  w uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2014 r. o godz. 9oo na Wydziale Teologii, ul. Kard. Hozjusza 15