uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych

Prof. Janusz Piechocki, Prorektor ds. Studenckich weźmie udział w uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych, która odbędzie się 6 grudnia 2014 r. w auli M.G. Dietrichów (Wydz. Humanistyczny) ul. K. Obitza 1