Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Humanistycznego

Prof. Grzegorz Białuński, Prorektor ds. kadr weźmie udział w uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wudziału Humanistycznego.

Uroczystość odbędzie się na Wydz. Humanistycznym, aula im. M. i G. Dietrichów godz. 10.00.