Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Bioinżynierii Zwierząt

Prof. Jerzy Jaroszewski, Prorektor ds. nauki weźmie udział w uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.

Rozpoczęcie uroczystości godz. 11.30.