Uroczystość nadania tytułu dr.h.c. Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Leszkowi Krzysztofowi Borysiewiczowi

W dniu 26 lutego 2018 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki będzie uczestniczył w uroczystości nadania tytułu dr.h.c. Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Leszkowi Krzysztofowi Borysiewiczowi.